Μενού Κλείσιμο

Άγνοια

Αδιαφορία

Αδράνεια & Τεμπελιά

Αναποτελεσματικότητα

Ανικανότητα

Απάθεια

Βλακεία

Δειλία

Ισχυρογνωμοσύνη

Κακία

Γνωμικά - Ελαττώματα