Μενού Κλείσιμο
Υπερβολές

Μέτρον άριστον.
Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος

Μηδέν Άγαν.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

Μήτε νικών αμφάδην αγάλλεο, μήτε νικηθείς, εν οίκω καταπεσών οδύρεο.
Μήτε αν νικήσεις να χαίρεσαι πολύ ούτε αν νικηθείς να κλαις και να οδύρεσαι στο σπίτι σου.
Αρχίλοχος, 725-650 π.Χ., Αρχαίος ιαμβογράφος

Υπέρ τα εσκαμμένα πηδάς.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Παν το πολύ τη φύσει πολέμιον.
Οτιδήποτε υπερβολικό είναι αντίθετο στη φύση.
Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

Το γαρ ηδύ, εάν πολύ, ου τι γε ηδύ.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Ήλιος ούκ αν υπερβήσεται μέτρα.
[Ακόμα και] ο ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί τα μέτρα [που του αναλογούν].
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Οι πέρα στέρξαντες, οίδε και πέρα μισούσι.
Αυτοί που αγάπησαν υπερβολικά, αυτοί και μισούν υπερβολικά.
Ανώνυμος αρχαίος τραγικός ποιητής

Φιλούσι ιατροί λέγειν τά φαύλα μείζω.
Συνηθίζουν οι γιατροί [για το συμφέρον τους] να μεγαλοποιούν τα άσχημα.
Αρχαιοελληνική Παροιμία