Μενού Κλείσιμο
Ματαιοδοξία

Την οίησιν προκοπής εγκοπήν.
Η έπαρση είναι εμπόδιο της προκοπής.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Αλαζονεία εμπόδιον σοφίας.
Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

Ζευς κολαστής των άγαν υπερφρόνων.
Ο Ζευς είναι τιμωρός αυτών που είναι υπερβολικά υπερήφανοι.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Ζευς γαρ μεγάλης γλώσσης κόμπους υπερεχθαίρει.
Ο Ζευς τιμωρεί τους κομπασμούς της μεγάλης γλώσσας.
Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Αβρύνεται πας τις ευ πράσσων πλέον.
Το παίρνει επάνω του όποιος τα πάει καλύτερα από τους άλλους.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

Θνητός γεγονώς άνθρωπε, μη φρόνει μέγα.
Αφού γεννήθηκες θνητός άνθρωπε, μην έχεις μεγάλες ιδέες.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Κενής δε δόξης ουδέν αθλιώτερον.
Δεν υπάρχει τίποτα πιο άθλιο από την κενοδοξία.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ου γαρ εά φρονέειν μέγα ο Θεός άλλον ή εαυτόν.

Ο θεός δεν επιτρέπεται σε κανέναν, εκτός από τον ίδιο, να έχει μεγαλεπήβολες ιδέες.
Ηρόδοτος, 480-420 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος

Τους μεν κενούς ασκούς η πνοή διίστησι, τους δ’ ανοήτους, το οίημα.
Τα άδεια σακιά τα φουσκώνει ο αέρας και τους ανόητους η έπαρση.
Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος