Μενού Κλείσιμο
Φθόνος

Πτωχός πτωχώ φθονέει.
Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ώσπερ υπό του ιού τον σίδηρον, ούτω τους φθονερούς υπό του ιδίου ήθους κατεσθίεσθαι.
Όπως η σκουριά τρώει το σίδερο, έτσι και ο φθονερός κατατρώγεται από το πάθος του.
Αντισθένης, 445-360 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος

Κρέσσων γαρ οικτιρμού φθόνος.
Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται.
Πίνδαρος, 522-438 π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής

Ουκ εά με καθεύδειν το του Μιλτιάδου τρόπαιον.
Θεμιστοκλής, 525-461 π.Χ., Αθηναίος πολιτικός & στρατιωτικός

Ουκ αν φορητός είης, ει πράσσοις καλώς.
Είσαι ανυπόφορος, αν είσαι πετυχημένος.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

Και κεραμεύς κεραμεί κοτέει, και τέκτονι τέκτων· και πτωχός πτωχώ φθονέει και αοιδός αοιδώ.
Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Το Θείον φθονερόν και ταραχώδες.
Οι θεοί είναι φθονεροί και προκαλούν φασαρίες.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος