Μενού Κλείσιμο
Άγνοια

Αμαρτίης αιτίη η αμαθίη του κρέσσονος.
Αιτία της κακής πράξης είναι η άγνοια του καλύτερου.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Μετ’ αγνοίας των οικείων κακών αλυπότατος βίος.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Σοφία πάντων κάλλιστον, η δε αμάθεια πάντων κάκιστον.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος