Μενού Κλείσιμο
Δειλία

Δειλού μήτηρ ου κλαίει, αλλ’ ουδέ χαίρει.
Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός

Δειλού γαρ αντρός δειλά και φρονήματα.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Δειλοί άνθρωποι ουκ έχουσιν εν μάχη αριθμόν.
Οι δειλοί δεν μετριούνται [υπολογίζονται] στη μάχη.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Από μεν ησυχίης και ραθυμίης ή δειλίη αύξεται, από δε τής ταλαιπωρίης και των πόνων αι ανδρείαι.
Από την ηρεμία και την τεμπελιά αυξάνεται η δειλία, από τις κακουχίες και τον πόνο, η ανδρεία.
Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής

Αρετής ελπίς ο θεός εστιν, ου δειλίας πρόφασις.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός