Μενού Κλείσιμο
Αναποτελεσματικότητα

Ζητών Ερμήν γλύψαι, Κέκροπα έγλυψα.
Ήθελα να κάνω άγαλμα του Ερμή και μου βγήκε Κέκρωψ (τέρας).
Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός