Μενού Κλείσιμο
Μικροπρέπεια

Φασί κακίστους οι πονηροί τους καλούς.
Οι πονηροί κατηγορούν τους καλούς ότι είναι κάκιστοι.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής