Μενού Κλείσιμο
Ανικανότητα

Δαπανώμενος εφ’ α μη δει,
ολίγος έση εφ’ α δει.

Ξοδεύοντας τον εαυτό σου σ’ αυτά που δεν χρειάζεται, δεν φτάνεις γι’ αυτά που πρέπει.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Αίσχιον δε έχοντας αφαιρεθήναι ή κτωμένους ατυχήσαι.
Είναι πολύ μεγαλύτερη ντροπή να χάσει κανείς κάτι αυτά που έχει από το να αποτύχει να το αποκτήσει.
Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός