Μενού Κλείσιμο
Λάθη κ Σφάλματα

Πάθει μάθος.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

Το δις εξαμαρτείν τ’ αυτόν ουκ ανδρός σοφού.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Η γλώσσα πολλούς εις όλεθρον ήγαγεν.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ρήμα παράκαιρον τον όλον ανατρέπει βίον.
Μια αταίριαστη κουβέντα μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής