Μενού Κλείσιμο
Κακία

Ουδείς εκών κακός.
Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

Ευλαβού τας διαβολάς καν ψευδείς ώσιν.
Να φοβάσαι τις συκοφαντίες, ακόμα κι αν είναι ψέματα.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Διαβολήν μίσει.
Να μισείς τη συκοφαντία.
Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

Κακοίς ομιλών καυτός εκβήσει κακός.
Αν συναναστρέφεσαι κακούς, και συ θα γίνεις κακός.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Μηδέ χελιδόνας εν οικία δέχεσθαι.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Η δε κακή βουλή τω βουλεύσαντι κακίστη.
Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Εν τη προαιρέσει η μοχθηρία και το αδικείν.
Η μοχθηρία και η αδικία υπάρχουν από πρόθεση [και όχι τυχαία ή κατά λάθος].
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Ο συκοφάντης εστί τοις πέλας λύκος.
Ο συκοφάντης είναι λύκος για τους γύρω του.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής