Μενού Κλείσιμο
Πλεονεξία

Η πενία πολλών εστιν ενδεής,
η δ’ απληστία πάντων.

Η φτώχεια είναι έλλειψη πολλών πραγμάτων και η απληστία όλων.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος