Μενού Κλείσιμο
Πάθη κ Αμαρτίες

Των παθών κρίσει και ασκήσει
περιγενόμεθα.

Αντιμετωπίζουμε τα πάθη μας [ή αυτά που παθαίνουμε ]
χάρη στη λογική μας και με την άσκηση.

Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός