Μενού Κλείσιμο
Ματαιοπονία

Κομίζειν γλαύκα εις Αθήνας.
Αριστοφάνης, 445-386 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας κωμωδιογράφος

Ηλίω φως δανείζεις.
Αρχαιοελληνική παροιμιακή φράση

Τα μηδέν ωφελούντα μη πόνει μάτην.
Μη ματαιοπονείς για αυτά που δεν ωφελούν σε τίποτα.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

Ξύλον αγκύλον ουδέποτε ορθόν.
Το στραβό ξύλο δεν ισιώνει ποτέ.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Όρνιθος γάλα ζητείς. Θάλασσαν σπείρεις. Προς κωφοίς αποπέρδεις. Άνεμον διώκεις. Άμμον θαλάσσης κοφίνω ζητείς μετρείν. Δελφίνα νήχεσθαι διδάσκεις. Νεκρόν μαστίζεις. Εις ψάμμον οικοδομείς.
(Μέρος της συλλογής αρχαίων παροιμιακών φράσεων που αναφέρει ο Πλούταρχος)
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Ούτε παρά νεκρού ομιλίαν, ούτε παρα φιλαργύρου χάριν δει επιζητείν.
Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος