Μενού Κλείσιμο
Τέλος

Μηδένα προ του τέλους μακάριζε.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

Πέρας γαρ ουδέν μη διά γλώσσης ιόν.
Τίποτα δεν τελειώνει αν δεν περάσει από τη γλώσσα.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός