Μενού Κλείσιμο
Σχετικότητα

Ο μη χείρων, βέλτιστος.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Προς γαρ το τελευταίον εκβάν, έκαστον των πριν υπαρξάντων κρίνεται.
Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Τα καθήκοντα ταις σχέσεσι προσμετρείται.
Τα καθήκοντα εξαρτώνται από τις σχέσεις.
Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος.
Για όλα τα πράγματα ο άνθρωπος είναι το μέτρο.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Πόνου μεταλλαχθέντος, πόνοι γλυκείς.
Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Θάλαττα ύδωρ καθαρώτατον και μιαρώτατον, ιχθύσι μεν πότιμον και σωτήριον, ανθρώποις δε άποτον και ολέθριον.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος