Μενού Κλείσιμο
Νύχτα

Κλεπτών γαρ η νυξ, της δε αληθείας το φως.
Η νύχτα είναι των κλεφτών, και το φως είναι της αλήθειας.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός