Μενού Κλείσιμο
Μνήμη

Θεόν επιορκών μη δόκει λεληθέναι.
Μη νομίζεις ότι αν παραβείς όρκο, ο θεός θα ξεχάσει.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής