Μενού Κλείσιμο
Μέλλον

Θαρσείν χρη, τάχ’ αύριον έσσετ’ άμεινον.
Θεόκριτος, 3ος π.Χ. αιών, Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Από κύλικος μέχρι χειλέων πολλά πέλει.
Από το ποτήρι μέχρι τα χείλη πολλά γίνονται.
Ειπώθηκε από δούλο του αργοναύτη Ανταίου

Όμοια γάρ ως επί το πολύ τα μέλλοντα τοις γεγονόσι.
Τα περισσότερα από αυτά που θα γίνουν στο μέλλον είναι ίδια μ’ αυτά που έχουν γίνει.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Ει βούλει άλυπον βίον ζην, τα μέλλοντα συμβαίνειν ως ήδη συμβεβηκότα λογίζου.
Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

Ευ σοι το μέλλον έξει, αν το παρόν ευ τιθής.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας