Μενού Κλείσιμο
Καθυστέρηση

Κατόπιν εορτής ήκεις.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Μήδ’ αναβάλλεσθαι ες τ’ αύριον ες τ’ έννηφιν.
Μην αναβάλλετε για αύριο και μεθαύριο.
Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Αγών ου μένει άνδρας λελειμμένους.
Ο αγώνας [το αγώνισμα] δεν περιμένει τους άντρες που καθυστερούν.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

Έχει κίνδυνον η ακαιρία μέγαν.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός