Μενού Κλείσιμο
Καινούργιο

Αεί τι καινόν ημέρα παιδεύεται.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός