Μενού Κλείσιμο
Εμπειρία

Πάθει μάθος.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

Νέος δ’ έμπειρος ουκ έστιν, πλήθος γαρ χρόνου ποιεί την εμπειρίαν.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Εμπειρία μεν ποιεί τον αιώνα ημών πορεύεσθαι κατά τέχνην, απειρία δε κατά τύχην.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Η μεν εμπειρία τέχνην εποίησεν, η δ’ απειρία τύχην.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Η εμπειρία της απειρίας κρατεί.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Εμπειρία εστί το των ομοειδών πλήθος.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός