Μενού Κλείσιμο
Αρχή

Αρχή ήμισυ παντός.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Εκ πάντων εν και εξ ενός πάντα.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Ξυνόν γαρ αρχή και πέρας επί κύκλου περιφερείας.
Σε έναν κύκλο, κάθε σημείο είναι ταυτόχρονα και αρχή και τέλος.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Κακής απ’ αρχής γίγνεται τέλος κακόν.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Ή τοι μέν πρώτιστα Χάος γένετο.
Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Άνω ποταμών χωρούσι παγαί.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός