Μενού Κλείσιμο

Στοιχειά για την ελληνική διαλεκτό στα μινωικά αρχεία

Έρευνα: Νικόλαος Μιχαλόπουλος, τεχνολόγος γεωπόνος τει λάρισας

 

Γραμμική Α’

Πρόλογος

Στοιχειά για την ελληνική διαλεκτό στα μινωικά αρχεία.  Η έρευνα αυτή δείχνει πως η γραμμική α είναι μια μορφή της ελληνικής γλώσσας οι επιγραφές είναι ενδεικτικές. οι επιγραφές είναι από την σελίδα της Δρ. Ester Salgarella sigla.phis.me  ,  ερευνήτρια στο St John’s College του Κέιμπριτζ.  Οι μεταφράσεις της μινωικής γλωσσάς έχουν σχέση με τις ετεοκρητικές  μεταφράσεις (Ετεοκρήτες άμεσα απόγονοι των μινωιτών)  και τις μεταφράσεις  λαμιακής γλωσσάς που δίνω σε άλλη έρευνα.  H γραμμική α είναι μια γραφή με συντομεύσεις και ρίζες ελληνικών λέξεων όπως δείχνω παρακάτω. Μπορώ να πω πως οι χαράκτες γνώριζαν την έννοια κάθε συλλαβογράμματος όταν είναι συντόμευση υπάρχει δηλαδή ένα μοτίβο μια πεπατημένη με την έννοια πως οι συντομέυσεις υπάρχουν σε όλες τις επιγραφές με την ιδία έννοια.   Θα πω δυο λόγια για κάποιες λέξεις που έχουν δώσει γλωσσολόγοι έννοια μα δεν λαμβάνουν υπόψιν την κρητική αρχαία γλωσσά πρώτη λέξη είναι η λέξη kura kuro υποθέτουν πως σημαίνει σύνολο για εμένα είναι λάθος στην γραμμική β έχουμε το u  ως ο, υ στην γραμμική α του έχουμε και  ως ου η λεξη kura στην γραμμική α έχει την έννοια κυρία. Για εμένα η λέξη σύνολο είναι με την ριζα pase παράδειγμα η επιγραφή ht18 με ρίζα την λέξη πάς  αρχαια κλιση της λέξεως πάντες


ἅπᾰντες
 υπάρχουν και άλλες λέξεις με το μέρος της λεξεως pa,συντόμευση όπως δείχνω στον πίνακα με το λεξιλόγιο.  Μέσα από την έρευνα μου πιστέυω πως οι μινωίτες μιλούσαν ελληνικα η διαφορα μινωιτών μυκηναίων δεν υπάρχει στην γλώσσα μιας και μιλούσαν ελληνικά μα στην γραφή. Η ινδοευρωπαική θεωρία θέλει τα ελληνικά φύλα να έχουν έρθει το 2000 πχ πιστευω πως η χρονολογια αφιξεως δεν είναι σωστη και πιστευω πως η μινωικη όπως και η μυκηναικη είναι ελληνικη και ανηκει στον ινδοευρωπαικο κλαδο γλωσσων .

Υγ 1 με τον τρόπο που δείχνω μπορεί να διαβαστεί η γραμμική α όπως και να βρεθούν και αλλά συμβολογράμματα  έχουμε να κάνουμε με συντομέυσεις και ρίζες ελληνικών λέξεων.

Υγ 2  Εκανα ότι μπορούσα με το συντακτικό και την ορθογραφία λογω δυσλεξίας.

 

Συλλαβογράμματα

ΑΒ*123 (ro)

362 (du)

(ab49 ) ra

584(ra)

701(ro)

517(ro)

188 (ro)

586(ro)

A 325( ra)

A610   (ro)

A 613 (ro)

Α  609 (ro)

A 622  (ro)

A 618  ra  η ro εγώ χρησιμοποιώ το ro

A510 (ro)

A626 (ro)

AB22/CAPm( ra )

A621(ro)

608 (ro)

a72 (ro)

310 (ro)

Α 306(si)

A 305 (ro)

A304 (ro)

A622(ro)

A7092(ro)

Α 307(sa)

Ht 146?

A324(di)

A 702 (ro)

A705(ro)

A578( ro)

A303(ro)

A308(ro )

A612(ro)

Α 614(ro)

A508(ro):

A509(ro )

318(ro)

A565 (pa) η ro έχουμε λίγα στοιχειά αλλά πιστεύω πως είναι ένα από τα δυο σύμβολα.

A 708 (ro) βοήθησε πολύ η 96β

A545( ro)

A308(ro)

188(ro)

86 (ro )

A578(ro)

A561(ro)

A323(ro)

A317(ro)

A344(ro)

A574( ro)

A517 (ro)

A580( ra)

A703(ro )

A342(ro)

A559( ro)

A511( ro)

 

Στην επιγραφή ht 39 έχουμε τα σύμβολα 657 και 564 νομίζω πως ανάμεσα σε αυτά τα σύμβολα υπάρχουν ακόμα 2 που δεν τα έχει επιλέξει η καθηγήτρια είναι το 707 και το 704  πιθανολογώ πως το 657 είναι  ro  και και το 564 ro ανάλυση στην επιγραφή. Και το σύμβολο 534 είναι το te και η λεξη αρότε…. αγρότες

 

Προηγούμενα σπασμένα Συλλαβογράμματα

ΑΒ 131 (RO)

A312(si)

AB56 (ro)

A706 (ti)

A 550(ma)

707 (ku)

704 (ra)

AB100/VIR (ro)

A= 307 (sa)

AB47 (ti)

ΑΒ34 (si)

AB120/GRA (ro)

AB122/OLIV  (ro)

ΑΒ*79 (ge)

10 b επιγραφή Το σύμβολο στο νούμερο 5 στην επιγραφή 10 b είναι το rο

AB86 (te)

ΑΒ*118 (te )

A539 (ro )

A554 ( ro)

A301= (ro) χρησιμοποιώ το ρο που είναι και το πιθανό ….  συντόμευση για το ήρα Ηρώ μεταφορικά η άρουρα εγώ χρησιμοποιεί το ro

A 510 (ro)

 

Πίνακας με Λέξεις και συντομέυσεις λέξεων  Γραμμικής Α’

Έχω επιλέξει που υπάρχουν οι λέξεις  τουλάχιστον σε μια επιγραφή σαν παράδειγμα αν και είναι σε πολλές με την ιδια έννοια.

Ro, ru = arote, ero,  taro, aroura,….ρίζες:  αγρόται , ιερό, τάυρος,  άρουρα , ήρα (arkh2)

Ra = iera, era, ara, ra, ρίζες:  ιερά, άλας όπου ρ το λ γραμμική β   ήρα  έ(λα)ια άλας ρ σε λ arana=αρνιά (arkh2)

Re = le = έλαια rea = θεότητα (ht 1)

Arina = ari = ταύροι αρνιά, και  ta-ri-na σε επιγραφή (ht 1)

Ti = ιμάτια η ρίζα στις επιγραφές   (ht 23)

Ma = mat…μάτρα, ιμάτια   (ht 3)

Si = σίτος  (arkh 2)

Du = δούλοι,  διδόασιν,  adu…άδουσιν

Wa δίγαμμα   (e-ra-wa)  έλαια σε όλες τις επιγραφές  (arkh 2 )

Sa = και σαρο σαίρουσιν  (ht 9a)

Se = σαίρουσιν  (arkh 2)

Ku = kura κυρία (arkh 1 a)

Te = arote … αγρόται (arkh 1a)

Pa = apa απάγω και pa υπάγω και (πά)ντας ριζα πας …υπαρχει σε επιγραφες pase…(ht18 κλιση αρχαια πάντες η άπαντες ) , ( arkh 1a)

Di = διδόασιν (ht 3)

Se = σαίρουσιν  (arkh 2)

Su = Κνωσός, χρυσός  ku-ni-su = Κνωσού  κυρία -όνοι  – χρυσός (arkh 1a)

Wi = ? Δίγαμμα (ht 25 b)

I = Ιμάτια (ht 6b)

a = απάγω, αλλά και αροτες = αγρόται (arkh 1a)

ju = ζώα (ht 20)

kuma = χώμα  (ht 20)

karo = χάρου (ht 11a)

ne = νέοι (ht 6a)

it = σίτου (arkh 1a)

sama h suma…σαμά = ύψωμα σχηματίζεται με ένωση συλλαβογραμμάτων. (ht 5)

da = ύδατα, δα = γαία  (arkh 2)

ka = kako = χαλκός γραμμική β  ( ht 6a)

na = nau ναός   (ht 16)

ur = ura ρίζες άρουρα ίσως και ταύρος (ht 11 a).

e = αιτούνται (ht 12)

uni = όνοι, ανία ( ht 25a) γραμμική β o-no

unu = όνους (ht 26a)

m = μάτρoς (arkh 1a)

iki = οικία   ϝοῖκος  μας δίνει ένα μέρος στα συλλαβογράμματα του sigla δεν μας δινεται το wo. ( arkh 1a)

da = ύδατα, δα= γη (arkh 2)

id = διδόασιν (arkh 2)

to = σίτου (arkh 2)

ge = γαία ( arkh 2)

de = δέρουσιν ( arkh 2)

g = γαία (arkh 2)

pu = πυρά,  πώλος ( arkh 2)

ta = σίτα, tari…. ταροι….ταύροι ( arkh 5)

na = ναός (arkh 5)

tanato = θάνατος (arkh 5)

za = zas  Ζευς (ht 1)

karu = χάρου(ht2)

mu = δάμου (ht 3)

pit = πίθους ( ht 6a)

et = αιτείτε, ἐτέθησαν ἔθεθαν ( ht 7a), ( ht 26 a)

je = ζέα ( ht 8a)

tu = σίτου αιτούνται  ταύροι ( ht 3)

runi = (γ)ρούνιν (ht 25)

nau = ναός (ht 9a)

Iro = σα(ίρο)υσιν α(ἴρο)νται παράδειγμα επιγραφή (ht 12)

Etune = αιτούνται επιγραφή (ht 12)

Arote = αγρόται (ht 14)

Po = πώλους  (ht 16)

Ze = ζέα  (ht 16)

Kaku = χαλκό (ht 16)

Ko=koru = χωριού (ht 23)

Gera = γεραροί (ht1)

Darida = δάριδα όνομα (ht10a)

Kasaru = κάσσανδρος (ht10b)

Paito = φαιστός (ht120)

 

Επιγραφή ARKH 1a

επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/ARKH%201a/

 

Μεταγραφή:  a-su-mi*118(te) – ne(2)-ku- a-pa-#14: [?] mi-ki-sa-ne

 

Λέξεις:

a = απάγω, αγρόται, ἅπᾰντες

su = Κνωσού υπάρχει σε επιγραφή παρακάτω ku-ni-su= Κνωσού  επιγραφή ht10 a και χρυσό.

Sum = σαμά = ύψωμα

m(it)e = (μ)άτρος σ(ίτ)ου συντόμευση 2 εδώ υπάρχουν σαν συντομέυσεις οι χαράκτες όπως είπα γράφανε με συντομέυσεις και ρίζες λέξεων. 

118 τε = θεάν, αλλα και αγρότες εννοείτε…, 

ne = νέοι

apa = aπάγω 

 iki = οἰκία 

 ku = κυριάς συντόμευση

ne = νέους

 

Απόδοση:  (α)πάγουν (α)γρόται (ά)παντες της Κνωσού τον  χρυσόν της μάτρας  σίτου
ἀγρόται
.  από τα σαμά της (μ)άτρος σ(ίτ)ου  τους παντας  (2 ) νέους ἀγρότᾱς  κυράς  απάγω . σαμά της  μάτρος,  την οικίαν σαίρουσιν νέοι.

 

Επιγραφή ARKH 2

Si-da-te-ku-ra-:131b (ro) 5 a-si-da-to-i 3-  *79(ge)-  A301(ro) se-de-gi- *118(te) 6  a-su-pu-wa 4-ru-mi…..(τε)

H επιγραφή από την σελίδα της Δρ. Ester Salgarella,  ερευνήτρια στο St John’s College του Κέιμπριτζ  https://sigla.phis.me/document/ARKH%202/

 

Λέξεις:

Si = σῖτον

da = id = δ(ιδ)όασιν τα ύ(δατ)α, da = δα γης….

Te = ἀγρόται (συντόμευση)

κυρα = κυρίας 

Aro = άροσιν άρουρας

I = ιμάτια

Ge = γαία   

Degi…δε γ(αια) σ(ιτο)υ, γης αλλα και συντόμευση για το (δε)ρουσιν που δεν το είχα στην εργασια ….

Ge = γαία γη

Ro ra = Ηρω τα(ρο)..τάυρο

Se = σαίρουσιν

De, giτε = γαια γη σίτου δέρουσιν

SU = ΚΝΩΣΟΥ?

ura = ἅλας, άρουρα, γραμμική β ρ σε λ

pu-wa ρίζα…πυρά (σίτα), πώλους  το w έχει την θέση του διγάμματος και υπέστη σίγαση πριν τον 8 αιώνα πχ wa = έλαια

 ero…Ηρώ γραμμική β

το δίγαμμα  wa = (e-ra-wa) είναι τα ἐλαία όπως και στην γραμμική β

 

Αρχαία ελληνικά βάζω προθέσεις, τόνους, πνεύματα σημεία στίξης κλπ: 

εις τον σῖτον διδοασιν τά ὕδατα  εις την δα αγρόται κυράς ήρας . Το άλας αγρόται ,    εις την άροσιν άρουρας (5 ἀγρόται),εις την άροσιν αρούρας σίτου ύδατα ,  εις την δα(γη) του σίτου τα ύδατα, τα ιμάτια  3  . Εις  γαίες Ηρώς ταύ(ρους) σαίρουσιν (δέ)ρουσιν  εις γαία σίτου ἀγρόται  6.  Εις ἀγρότᾱς Κνωσού χρύ(σο)ς,  τα πυρά(σίτος), πώλοι, (e-ra-wa έλαια ) Εις 4  ἀγρόται  της ματρός σίτου .

 

Επιγραφή ARKH 5

επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/ARKH%205/

Μεταγραφή: a-du-ni-ta-na (4-7)  a-da 2 AB120/GRA(ku) (4) –  AB131/VINb(ro) (6)  a1

Λέξεις:

a = (α)ρούρα  (α)γρόται, (α)πάγουν

adun = ἁδοῦσιν 4,  7  uni = όνοι ita- σίτου..(σ)ίτα du = δούλοι

tana εις θάνατο = θάνατο ta=ταύροι, σίτα na = ναός

ada 2 = (4)….αδουσιν εις δα 2 και ύδατα

ΑΒ 120/gra.. ku (συντομευση)

Αβ 131 ro -α(ρου)ρας εις ἄροσιν 6 αρότε εδώ υπάρχουν ρίζες και συντομέυσεις λεξεων…

ro = ero…Ηρώς

Αρχαία Ελληνικά: (αρούρας απαγουν αγροται, δουλους) ἁδοῦσιν εις θάνατον 4 εις ναόν. 7 όνοι σίτου, ταύροι .  εις δα ύδατα κυράς αγρόται 6 .  άδουσιν εις δα 2,    κυρές 4 . εις την κυρά Ηρώ 4  , 6 οι αρότε(αγρόται) εις την άροση.    1 ᾄδει ……

4 άδουν εις θάνατο…

 

Επιγραφή ARKH 6 (είναι ακρωτηριασμένη)

Η επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/ARKH%206/index-2.html

da-na- tu-ku

βλέπουμε τις λέξεις da=γη και ύ(δα)τα και (t)anat = θάνατος na = (να)ός. Ku = κυράς  

Απόδοση: ύδατα της δάς εις ναός σίτου κυράς. Εις δα, εις ναόν θάνατος κυράς.

 

Επιγραφή HT 1

επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%201/index-5.html

Μεταγραφή: Ge-ra-u ki-ro (1,9,7)- #6: *79(ge)-su 7 di-di –za-ke 5 ,2 – ku  *56(du η ro)  Nu(9)– a-ra-na-re 5

Λέξεις:

Gera= 9 γερα(ροί) era=ιερά και ήρα γραμμική β   ra συντομευση για αρανα=αρνιά? Αλλά και  era…γραμμικη β ήρα ιερά έλαια era…ela  γραμμική β 

Kiro = ki=οικία iro…

iRo…σαιρω, αίρω         ra… a-(ra)-na συντόμευση αρνιά  αλλα …. ρα=λα άλας και ar=aras…άλας

Ge = γαια γαῖαν

SU = ΚΝΩΣΟΥ? Βλέπουμε επιγραφή….

Δι-δι = διδόασι(ν)διδόασι(ν)

Za = ζα = zέυς

Ke? Δεν ξέρω τι είναι

Ku = κυρία

 Du = δί(δου)σιν η ρο = αγροται

Nu = ναον

Arana = αρνιά

Ku = κουρά

Nu = ναόν

 ar = αρότες

Ra = ήρας

Ana=(τ)ανα θανάτου προσωνύμιο της ήρας υπάρχει και σε άλλες επιγραφές 

Ar = αρότες, ταύρους

Re = Ρέας 5 και re γραμμική β  le…. έ(λαι)α

a-ra …. (αγρ)όται (σάρ)ουσιν (ορμούν) (αίρ)ονται εις τα(αύρ)ους(ταρος)  εις (άρ)ουρα ή(ρα)ς  .   5 Αγρόται Ρέας, (σάρ)ουσιν (αγρ)όται (άρ)ουρα ή(ρα)ς

 

Αρχαία ελληνικά: 

1η  περίπτωση με το (ab 56 ως ro) ….Ge(α)-(e)ra-u k(i-ro)…… εις γαίαν ήρας , Ηρώς ιερά “ οικία ” άλας, έλαια  ταύροι  9 ,   γεραροί  ,  αγρόται 7 σαίρουσιν, αίρονται εις ταύρο Ηρώς   .   εις  γαῖαν Κνωσού χρυ(σον) διδόασι(ν)διδόασι(ν) 7 ταύρους  εις Δία…..   5 κυρίας ταύροι 2 αγρόται, όνους  ήρας .   9 αγρόται  ήρας θανάτου «δισοασιν¨» ταυρους ἀρνία, άλας  εις ναόν, έλαια. αγρόται σάρουσιν (ορμούν) (αίρονται) εις ταύρους  εις άρουρα ήρας  .   5 Αγρόται Ρέας, σάρουσιν αγρόται άρουρα ήρας .

2η περίπτωση με το (ab 56 ως du) ….Ge(α)-(e)ra-u k(i-ro)…… εις γαίαν ήρας , Ηρώς ιερά “ οικία ” άλας, έλαια  ταύροι  9 ,   γεραροί  ,  αγρόται 7 σαίρουσιν, αίρονται εις ταύρο Ηρώς   .   εις  γαῖαν Κνωσού χρυ(σον) διδόασι(ν)διδόασι(ν) 7 ταύρους  εις Δία…..   5 κυρίες 2 διδόασιν δούλους, όνους  .   9 αγρόται  ήρας θανάτου «δισοασιν¨» ταυρους ἀρνία, άλας  εις ναόν,  έλαια. αγρόται σάρουσιν (ορμούν) (αίρονται) εις ταύρους  εις άρουρα ήρας  .   5 Αγρόται Ρέας, σάρουσιν αγρόται άρουρα ήρας .

Το αίρονται το έχω σε παρένθεση διότι η ρίζα είναι το ar

 

Επιγραφή HT 2 (είναι σπασμένη σε σημεία)

Επιγραφή στο  https://sigla.phis.me/document/HT%202/index-12.html

Μεταγραφή: a-ka-ru #4: A610(ro) – A609(ro)  (1-7) – #6: A613( ro) (3) Ki-re-ta-na- #11: A610(ro)  (5-?)#12: A609(ro) (4-7)

Λέξεις:

a = άρουρα αρόται απάγω

karu = χάρου και συντομευση ka(ko) = χαλκό?

Arura = άρουρα

ro = ηρως είναι ως  έρω γραμμένο

Re…..le έλαια γραμμική β 

Aru…άλας

a = αρούραν

Ro = πρεπει να είναι ως ero Ηρώς αροτε

Kir = οικίες

ηρώ

Rea

Tana = θανάτου Ηρώς

Ar = αρούρα

Ra = αρουρα, ηρας

Ro = αρούρα αρότε

 

Νόημα:  (α)παγω (α)ρουρας  (α)γρότες  ηρως χάρου, άρουρα  Ηρώς 1 ταύρος, άλας χαλκόν αγρόται Ηρώς 7.  αγρότες 3 εις  οικίες(ναούς)  Ηρώς, ρέας,  θανάτου Ηρώς έλαια,  σίτα εις ναό,  ταύρους 5!  Σαίρουσιν, αίρονται εις Ρέας τους ταύρους? έχει σβηστεί .  εις 4 ταύρους!  αγρότες 7 .

Εδώ υπάρχει διαχωρισμός της ήρας σε δυο πρόσωπα η μια είναι του θανάτου. 

Αυτές οι επιγραφές έχουν να κάνουν με επιμερισμό εργασιών.

 

Επιγραφή Ht 3 (ακρωτηριασμένη και πιθανώς λείπουν σύμβολα από την αριστερή πλευρά)

Η επιγραφη είναι στο https://sigla.phis.me/document/HT%203/index-1.html

Μεταγραφή: ma – di (1)- di-na (3) ge-ra-ja #8: [?] (2) #9: AB07 di (6)- mu-ru (1?)- ru-si—tu-ra-re (5)- #17: [?]ku-#19: *56(ro η du)-nu (3)-ma-di(2)da

Λέξεις:

ma = εις την μάτρα ιμάτια di = διδόασι(ν) 1.

διδόασι(ν)

na = ναον 3

gera = γεραροί era=ήρας γραμμική β οπου ε = η 

ζα (2) εις geraja ge = γαία, ra = ήρα ζα = Ζευς

di = διδόασιν 6

di διδόασιν ….mu = δάμου …δάμος γραμμική β

ru = …. Αρότες αγρόται

ru = αγρόται 2 φορές

situ = σίτου

tu-r(a-r)e  ταύρο ήρας σ(άρ)ουσιν, ταύρο αγρόται άρουρας Ρέας 

Era ελα.. έλαια ήρας  γραμμική β era = ήρα

ra = ήρας  ra…la…άλας, re…le έλαια 

re = Ρέας 5

μετά πάμε στο 18 σύμβολο ku

σύμβολο 56 είναι το du

ku = κυρές

du = δί(δυο)σιν,  δούλους η ro = αγρόται ηρως

unu = όνους

  3 ma = μaτηρ        

di = διδόασιν 2

da = δά…γαίες  ύ(δα)τα

 

Ελεύθερη μετάφραση:

1η περίπτωση με το (ab56 ως ro )  εις μάτρα ι(μά)τια διδόασι(ν) (1). διδόασι(ν) 3 αξιοσέβαστοι  εις ναούς γαίας, Ἥρᾳς   , Διός (ζα)   έλαια εις ιερά 2  … 6  διδόασι(ν) δάμου αγρόται , 1 αγρότης σίτου ήρας, Ρέας άλας  ,  έλαια . Εις  Ταύρο ήρας σαίρουσιν(ορμουν) , αίρονται αγρόται 5  κυράς Ηρώς  .  αγρόται  όνους ? 3 εις μάτρα.  2 διδόασι(ν) τα ύδατα εις δα.

 

2η περίπτωση (ab56 ως du )  εις μάτρα ι(μά)τια διδόασι(ν) (1). διδόασι(ν) 3 αξιοσέβαστοι  εις ναούς γαίας, Ἥρᾳς   , Διός (ζα)   έλαια εις ιερά 2  … 6  διδόασι(ν) δάμου αγρόται , 1 αγρότης σίτου ήρας, Ρέας άλας  ,  έλαια . Εις  Ταύρο ήρας σαίρουσιν(ορμουν) , αίρονται αγρόται 5  κυράς   διδόασι(ν) δούλους,  όνους ? 3 εις μάτρα.  2 διδόασι(ν) τα ύδατα εις δα.

 

Επιγραφή HT 5 (ακρωτηριασμένη μα υπάρχουν συντομέυσεις)

Η επιγραφή είναι στο https://sigla.phis.me/document/HT%205/index-6.html

Μεταγραφή:  #1: A307(sa)- ma-si (2) #4: [?]-wi-du (2) #7: [?]

Λέξεις:

Sa = σαίρουσιν

Sama = ύψωμα, ι(μά)τια

Ama = μαζί

As = ασκούς

Si = σῖτα (2)

du = διδόασι(ν) 2

Du = δούλοι

Wi?

 

Αρχαία ελληνικά:  σαιρουσιν σάμα, ι(μά)τια  (μά)τρος.  ἅμα 2 ασκούς σίτου…… διδόασι(ν) 2 δούλους .

 

Επιγραφή HT 6a

Η επιγραφη είναι στο https://sigla.phis.me/document/HT%206a/

Μεταγραφή: ka-pa-da- ta-ra-te-ni- (1-5) pi-ta-ja- (2-4)

#11: A538(- #12: A717( ?  )- ma-#14: A321 (1)- o-ra-di-ne (2) ka-pa-ge (5)-a707(ku)-a704(ra) -da-ge-ra –ge –pi-ta (2-2) – a707(ku) –a704(ra) #32: AB30/FIC(ni) (1-5) a707(ku)

Άγνωστα: 538,717, 321

Λέξεις:

Ka = ka(ko) = χαλκό

Apa = απάγω

Da = δας, ύ(δα)τα

tara = Εις ταύρους σαίρουσιν (αίρονται) αγρόται άρουρας  ήρας , αγρόται σαίρουσιν άρουρα ήρας   

ra = ιερά συντόμευση που έχει και παρακάτω ara…άλας, έ(λα)ια  γραμμική β  ρ σε λ

te = ἀγρόται

ni = ανία, ονοι

tar = ταύροι

pit = πίθους it= σίτου 

ja = ζα 

321 και μετά….

di- ne = δῖδωμι νεους

ne = νέους 2  ka(ko) = κακό = χαλκό   apage = ἀπάγω απο

ge = δα   

kira = οικία ήρας…                        

da = δα

ge = γαια

era = ιερά, έλαια

κυρα ….κυρία

 

Αρχαία ελληνικά: χαλκόν απάγω, υ(δα)τα, σίτα, άλας, έλαια,  εις
ἀγρότᾱς
 ανία  της  1 δάς τα ἱερά.  Εις ταύρους σαίρουσιν (αίρονται) αγρόται άρουρας  ήρας , αγρόται σαίρουσιν άρουρα ήρας    Εις 5  ἀγρότες  τα ηνία,  όνοι, ταύροι . εις τους 2 πίθους τα σίτα, ταύροι  4 εις τον ζα ….. 1…. (Πάω μετά στο 17 συλλ)…μάτρα… άλας   δῖδωμι εις  νέους 2,  χαλκόν  απάγουσι(ν) από την γαία. (5 ) εις τις κυρές δα, γαία, ήρα  άλας , τα ιερά ύδατα.  Εις γαία εις τους 2 πίθους τα σίτα , ταύροι.   2 εις κύρια ήρα το άλας . 1 ανία  5 εις κυρία ήρα, Ηρώ.

Ακόμα υπάρχουν σαν συντόμευση οι λέξεις  (ku) –a704(ra) #32: AB30/FIC(ni) (1-5) a707(ku) κυράς ur=ταύρους ra=arania…αρνιά  το έχουμε δει  σε επιγραφές.     όνοι.  

Εδώ η λέξη οικία έχει μεταφορική σημασία με την γη.

Αίρονται σε παρένθεση διότι η ριζα είναι ….ar = σαίρουσιν σαρώνει παρασέρνει λόγω ορμής.

 

Επιγραφή HT 6b

Επιγραφή  στο https://sigla.phis.me/document/HT%206b/index-4.html

11 σύμβολο άγνωστο  

Μεταγραφή: wa-du-ni (3)-mi #5: A706(ti) ra-ti-se (1) –   ma-ri #11: [unclassified]  I (3)-du-da-ma- (6-6) du- ki- (3) #18: A704(ra)- sa-ma (3-5)#21: *56(ro η du)  ni – na (1-7) ku

Λέξεις:

wa = (e-ra-wa) έλαια

ad = άδουσιν,

du = δούλοι

ni = όνοι

m = μητέρας

ι = ιμάτια

ti = ιμάτια

ra = ήρας

se = σαίρουσιν

ma = μάτρας, ιμάτια

ari = σαίρουσιν (αίρονται) εις ari=ταύροι

ira = σα(ιρ)ουσιν, α(ιρ)ονται εις ήρα

ra γραμμική β λα  ti = συντόμευση άλας  και τι = ιμά(τι)α  αλλα και έλαια το ρα

wa–duni = 3 w-άδουσιν τη)  και wa = δα…ύδατα  du διδόασι(ν) uni = όνοι

mit = μάτρα σίτου  

m(i t)i ra-ti-se… της (μ)ατρας σ(ιτ)ων, πυρων της ήρας της σελάνᾱς

ra = Ήρα

Se = και σαίρουσιν

Ma =  μάτρα

-ma-ri ματρας ι(μά)τια ταρος,(αρι)να ….αρνιά συντόμευση

du… άδουν, δουλοι?

da = γη

μα = μάτρα 6

du = άδουσιν.. ro

kira = οικία  ή(ρας)  2 λέξεις

sama = sama 3

άδουσιν

άδουν

 

1η μεταφραση με το du to ab 56 Αρχαία ελληνικά: άδουσιν.   έλαια  διδόασι(ν)  δούλοι, όνους, ανία . εις μάτρα σίτου  ιμάτια, άλας έλαια Ιμάτια σαίρουσιν 1.   Εις μάτρας ταύρους  (Αίρονται)αγρόται αρουρας, σαίρουσιν .  1 εις (μά)τρα, ι(μά)τια ταύρος ,αρνιά, το άλας..   ιμάτια 3 διδοάσιν   δούλοι  εις δά,  6 εις την μάτρα τα ι(μά)τια .  διδόασιν δούλοι άλας, έλαια   6 άδουσιν εις οικία.   3 εις ή(ρα) σαίρουσιν(ορμουν), αίρονται . σαίρουσιν τα σάμα, τα ι(μά)τια  μάτρος.   5 .  διδόασιν εις 1 τα ανία  εις 7 όνους, εις ναόν κυρίας .

Σαιρουσιν, (Αίρονται )αγρόται εις ταύρους   δηλ καθαρίζουν, ορμούν οι αγρότες στους  ταύρους

 

2η μετάφραση με το ro ab56 :   άδουσιν, έλαια  διδόασι(ν)  δούλοι, όνους, ανία . εις μάτρα σίτου     ιμάτια, άλας.  Ιμάτια σαίρουσιν.   Εις μάτρας ταύρους  (Αίρονται)αγρόται αρουρας,  Σαίρουσιν .  1 εις μάτρα, τα ι(μά)τια  ταύρος ,αρνιά, το άλας..   ιμάτια 3 διδοάσιν   δούλοι  εις δά,  6 εις την μάτρα ι(μά)τια.  άλας, έλαια   6 άδουσιν εις οικία.   3 εις ή(ρα) σαίρουσιν(ορμουν), αίρονται . σαίρουσιν τα σάμα της μάτρος τα ιμάτια  5.  ταύρος 1 αγρόται  7.   όνοι, ανία εις ναόν κυρίας.

 

Επιγραφή HT 7a (πως έχει σχέση με απογραφή)

Επιγραφή στο  https://sigla.phis.me/document/HT%207a/index-2.html

Μεταγραφή: Ge-ti-#3: AB100/VIR(ro)  I ru-ja 3 du-ja 4 ta-na-ti 1 da-re 1 te-tu 1

Λέξεις:

Ge = γαία

Et = αἴτειτεἐτέθησαν

ιro = σα(ιρο)υσιν, α(ιρο)νται

ti = ιμάτια μορφή εδώ είναι συντόμευση 

rο = ηρώς έρως γραμμική β άλλα υπάρχει και στην α με την ιδία μορφή.

Ja = ζα.

Du… 3 δού(λους)  – ja…ζα. 4   tanat…θάνατος 1.

Da-re(ρεας)tetu δα ρεας 1 αιτείτε   1 αἰτῶν are = σ(αρο)υσιν αγρόται ταύρους Ρέας

Ro=ero = Ηρώ

 

Αρχαια ελληνικα:  γαίαν αιτείτε , ἐτέθησαν τα ιμάτια εις αγρόται Ηρώς. σαιρουσιν, αιρονται αγρόται εις ταύρους Ηρώς . Εις Ηρώ  ζα, 3 δούλους 4 θάνατοι.. εις δα υδατα Ρέας.  Σάρουσιν  ἐτέθησαν εις ταύρους εις άρουρα Ρέας. εις δα  έλαια, ύδατα ,  την δα Ρέας 1 αἴτειτε 1 αἰτῶν.. 

Σαίρουσιν έχει την έννοια  ορμούν εις ταύρους ήρας

 

Επιγραφή HT 7b

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%207b/

Gi-tu-ne 1 daru #6: A329( 2  )

Λέξεις:

G = ΓΑΙΑ

Gitune 1 = 1 g = γ(αια)   itu = σ(ίτου)

itu = αἰτοῦσιν,  σίτου

ne = νέους

daru… da = δα, ύδατα -2 αγρότες aru…τ(αρο)…. ταύρος  ar = άλας

Μετάφραση: την μια γαiα του σίτου νέοι  αἰ(του)σιν.  εις την δα ύδατα, άλας αγρόται,  σάρουσιν ταύρους αγρόται. Εις την δα 2 αρότες τους ταύρους .  εις δα αγρόται  εις την  ἄροσιν της ά(ρου)ρας,

 

Επιγραφή HT 8a

Η επιγραφή είναι στο https://sigla.phis.me/document/HT%208a/

Μεταγραφή: je-di- #3: A618(ro) 1 – ab 56 (du η ro) -ka-ra-ti 1 –707(ku) –ki – (3)  707(ku)- te-#12: A301(rο) 2- ge- #14: A310(ro) –i- #16: A707(ku)-#17: A704(ra) – si- ki-ra- A704(ra) ki-#24: [?] ta-na-27: A707(ku)

Λέξεις:

i = ιμάτια

ara = αρα….άλας, ιμά(τι)α

je = (ζέ)α

di = διδόασι(ν)

rο = Ηρώς  αρότης

iro = αἴρονται αλλα και σαίρουσιν

du = διδόασι(ν), δουλα 1  kar=καρου= χάρου ka=kako συντόμευση χαλκο

Arα =… συντόμευση του a-(ra)-na= αρνιά αλλα και τ(αρ)ους…ταύρους ?

Ra = ήρας άλας

Ti = ιμάτια

Ku-ki pa = κυριας οικιαν υπάγω 3

Kute κυριας- te = ἀγρόται

Ρο,Ra = ήρα αροτε

Ge = γαιες

Ro = ηρως

Ι = ιμάτια

ku = κυριας

kiRa = οικία ηρας

ir(ara)…arana…αρνιά αλλα και (t)arous ταύρους ….

Si = σίτου

Kira = οικιαν

Ra = ηρα

Ki = οικιαν

Tana = θανατου

ra = ά(λα)ς έ(λα)ια

si- ki-ra- A704(ra) εις οικία σα(ιρ)ουσιν, α(ιρ)ονταιο εις ήρας τα(αύρ)ους

 

Ελεύθερη μετάφραση:

1η περίπτωση (Ab 56 με  το du)  εις της  ήρως την ζέαν διδόασιν ιμάτια αγροτών.  Αγρόται   σαίρουσιν, αἴρονται(υψώνονται) εις έναν ταύρο. δούλος διδόασι(ν) εις χάρου άρουρα, χαλκος, αλάτι ,άλας, ιμάτια , ταύρους, αρνια,  ήρας. Εις κυράς  την οικίαν ήρας 3 εις την κυρία ἀγρόται.  Αγρόται  εις  2  γαίες Ηρώς ήρας άλας .  Εις κυράς  «οικιαν» ήρας σίτος εις οικία ταύρους ,αρνιά άλας ελαία εις «οικία» σα(ίρ)ουσιν, α(ίρ)ονται αγρόται εις ήρας ταύρους  .  «οικίαν» του θανάτου, της κυρίας.

 

2η περίπτωση  με το (ab 56 ως ro)  εις την ζέαν διδόασιν ιμάτια αγροτών Ηρώς .  Αγρόται   σαίρουσιν, αἴρονται(υψώνονται) εις έναν ταύρο.    δούλος διδόασι(ν) εις χάρου άρουρα, χαλκος, αλάτι ,άλας, ιμάτια , ταύρους, αρνια,  ήρας  .  Εις κυράς  την οικίαν ήρας 3 εις την κυρία ἀγρόται.  Αγρόται  εις  2  γαίες Ηρώς ήρας άλας .  Εις κυράς  «οικιαν» ήρας σίτος εις οικία ταύρους ,αρνιά άλας ελαία εις «οικία» σα(ίρ)ουσιν, α(ίρ)ονται αγρόται εις ήρας ταύρους  .  «οικίαν» του θανάτου, της κυρίας.

 

Επιγραφή HT 9a

Η επιγραφή είναι στο https://sigla.phis.me/document/HT%209a/index-17.html

Μεταγραφή: sa-ro-te- AB131/VINa (ro)-pa-de-(5) #7: ku- ra: A306(?) –tu (1-) –di-na-u (4) ge-pu(ρων) (πώλους)  #16: A324(ro?) di-ra (2) #-ku –ta-i-#22: *123(ro) (2) -ku -a-ru (4) -ra –ku-ro- (3-1) -ku -ra

Λέξεις:

ira = σαίρουσιν, (αίρ)ονται εις ήρα

iro = σαίρουσιν α(ἴρο)νται ταύρο ηρως

sar = root of σαίρω < σαίρουσιν σαρώνω, σκουπίζω

arote..te = ἀγρόται, συντόμευση τε για αγρότες.

ro=αροτε αρούρα

pa=υπάγω πάντας

de = δέρουσιν

dinau..διδωμι – εις nau = ναό 4

ge = της γαίας

2 di-ra δί(δωμι) εις ήρας (2)

Ki = οικία

Ra = e(la)ia a(la)s είναι συντόμευση

Aru = αροτε (4)

Ra = κυρά

Σύμβολο 56 = du

 

Ελεύθερη μετάφραση: σαίρουσιν  αρότε αρόυρα Ηρώς. Τους πάντας Υπάγω (5)  δέρουσιν κυρίας ταύρο ήρας… .   Εις την  μια 1 κύρια  ήρα του (σί)του  δίδωμι εις 4 ναούς 2 γαίες πυρών, πώλους . Αγρόται 2  διδόασι(ν) εις ήρα άλας , έλαια.  Σαιρουσιν,αἴρονται εις ταύρους ήρας κυρίας .  εις την κυρία τα σίτα , (ι)μάτια . 2 σαίρουσιν, αἴρονται αγρόται Ηρώς., ἀγρόται  (2).   Εις την κυρία  4 οι  ἀγρόται , εις αρουρα ήρας  Κυρίας Ηρώ 3  ταύροι σύμβολο (-) εις αρούρα κυρίας  ήρας.

 

Επιγραφή HT 9b

Η επιγραφή είναι στο https://sigla.phis.me/document/HT%209b/index-12.html

Μεταγραφή: AB56 (Du h ro )-wa-ja-pi #5: [?] ka-#7: A305 ro?-pa-de (3)-a-si(3) #12: A306 si -tu (8) #14: A324(di)-di-ra(2) ge-pu(2)-ta-i-#14: 123(ro) (2)-di-na- u (4) ku-ro(2-4) το 5 συμβαλλόγραμμα πιστεύω ότι είναι το to.

Λέξεις:

Ira = σαίρουσιν, αἴρονται ήρας

Iro = σαίρουσιν, αἴρονται Ηρώς αγρόται εις ταύρο 

Du-wa = δού(λ)α- το wa είναι συντόμευση για την λέξη ἐλαία

Du = διδόασι(ν)

Ja = ζα

Ap = απάγω

Pi = πιθους

Ka = χαλκο

ro = ταύρους 

pa = υπάγω πάντας

de = δέρουσιν

a = αρότε

si = σίτου 

As = ασκούς

Si = σίτου 3

Μετά πάμε στο 15 di = διδόασι(ν)

ra = ήρα (2)

Ge = γαια(2)

Pu = πυρων από υ και ο και στην γραμμική β γίνεται αυτό.

Di = διδόασι(ν)

Nau = ναό …au…ταύρους

Kurο = κυρίας…uro…ταύροι και  αρότε   

 

Αρχαία ελληνικά: 1η περίπτωση (το ab ως du)   διδόασιν εις Δούλα ἐλαία του ζα απάγει πίθους, Κακο(χαλκόν) αρούρας. Πάντας υπάγω δέρουσιν 3 αγρότες  σίτου ταύρους. 3 οι ασκοί σίτου, σίτου.  8  διδόασι(ν) εις ήρα, διδόασι(ν) εις ήρα άλας, έλαια. Σαίρουσιν, αἴρονται 2 ήρας.   2 οι γαίες πυρών,  εις  τα σίτα τα ιμάτια εις  Ἀγρότας Ηρώς 2 Ἀγρόται  σαιρουσιν, αἴρονται εις ταύρο  2 διδόασι(ν) εις ναό  , 4 εις κυριά Ηρώ , εις (ἀρόση?) των ἄρουρων   2 ταύροι  4 αρότε.  ισως χρησιμοποιουταν κ για εργασια όπως η άροση αν όχι μπορεί κ να πάει κ εις άρουρα 2 ταύροι 4 αγρόται

 

2η περίπτωση (το ab ως ro)  εις αγρότη Ηρώς τα   ἐλαία  του ζα.  απάγει πίθους, Κακο(χαλκόν) αρούρας. Πάντας υπάγω δέρουσιν 3 αγρότες  σίτου ταύρους. 3 οι ασκοί σίτου, σίτου.  8  διδόασι(ν) εις ήρα, διδόασι(ν) εις ήρα άλας, έλαια. Σαίρουσιν, αἴρονται 2 ήρας.   2 οι γαίες πυρών,  εις  τα σίτα τα ιμάτια εις  Ἀγρότας Ηρώς 2 Ἀγρόται  σαιρουσιν, αἴρονται εις ταύρο  2 διδόασι(ν) εις ναό  , 4 εις κυριά Ηρώ , εις (ἀρόση?) των ἄρουρων   2 ταύροι  4 αρότε.  ισως χρησιμοποιουταν κ για εργασια όπως η άροση αν όχι μπορεί κ να πάει κ εις άρουρα 2 ταύροι 4 αγρόται.

 

Επιγραφή HT 10a

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2010a/

Μεταγραφή: Ku-ni-su 1 sa-ma 4

Pa (1-1 ?)- d(a-re)(1-6) ku- u  11* A325(ra) –za -#13: [?]   14* A301( ro) (6)

U- 16 A325(ra)- za- (1_)

(4)19*A305( ro)– ru (2)

ku – Da-ri-da 8

– me 3 -#27: [?]

Λέξεις:

are = σάρει, (αίρει) αγρόται 

ku-ni-su = Κνωσού   ku = κυρία   uni = όνοι su =χρυσός

sa-ma = υψώμα   σαίρουσιν μάτρος και ι(μά)τια

pa = 4 απάγω πάντας

ura = αρο(ύρα) ra = ήρας

ari = (τ)άυροι, ar = αρνιά 

Α707 ku..   da, rea ura(no)…  ku = κυρές  , ζα

za = ζευς

ru… ?

κu = κυρία

T(ari) = ταύροι  ar-αρνιά

Στην παρένθεση της μεταγραφής η λέξη are με το μπλε αποτελεί συντομευσεις λέξεων όπως ar…αλ  γραμμική  β άλας και  re = έλαια.    

 

Ελεύθερη μετάφραση:  εις της Κνωσoυ κυρία όνοι, ανία , χρυσός ενας (1). σαίρουσιν της μάτρος σάμα, ι(μά)τια  4 .  Πάντας απάγω  1  εις την  δα Ρέας 1 έ(λα)ια, άλας , τάρους, αρνιά 6 εις κυρία ήρα.   Σαίρει, (αἴρετε ) εις ταύρους αγρότης Ρέας ,  ζαν  ἀγρόται ….   6 εις άρουρα ήρας, ζα . 1 της Ηρώς ο αγρότης  4 εις Ηρώς, εις  άρουρα 2 εις κυρία δα, ταύρους, αρνιά  8 εις της  κυρία δάριδα την  δαν μητέρα ? 27 symbolo? Τα σύμβολα για την αρίθμηση μου ήταν δύσκολο να τα βάλω σε σειρά το έκανα όσο μπορούσα.

Δάριδα όνομα.

 

Επιγραφή HT 10b

Η επιγραφή είναι στο https://sigla.phis.me/document/HT%2010b/

H επιγραφή  έχει λάθος αρίθμηση των συλλαβογραμμάτων.

Μεταγραφή: u- συμβ 2(ra) (1) da-ro-re (2) ta-ri-na (1-5) – A312(si?)  -ta – ra ( 6) – ka-sa –ru 6 (#17: [?] ίσως τε η σι?) -ta-na-ti (9) -ra

Λέξεις:

Ura = αρούρα ήρας 1, ουρανό το σύμβολο 3 πιθανός τo ra

da = γη re = Ρέας

aro = σ(άρο)υσιν ταύρους καθαρίζουν, ορμούν

το σύμβολο 5 “πιθανολογώ” ότι είναι το ro  γιατί ακολουθούν ρίζες από ζώα οπότε

2 Tari = 1 τάυρους, ta = σίτα, αρινια = αρνιά

Na = ναός

ka = χαλκός συντόμευση  

Arina = τα 5 αρνιά

Sa = σαίρουσιν

Ti = ιμάτια

το σύμβολο 3.12 si-(ta) = σίτος (6 ανθρώπους) ra = ήρας

Kasaru = κάσσαρου….Κάσσανδρου άρουρα

Tanat…θάνατοι…

ra = ήρα έλαια, άλας

re = ρέα και έλαια 

 

Αρχαία ελληνικά:

1 ενας  εις άρουρα  ήρας τα έλαια, άλας  .  Εις την  δᾶ  Ρέας  έλαια,  2 εις δα αγρόται   σάρουσιν ταύρο 5  ἀρνία.  Εις τα σίτα της ήρας   6  του  κάσσανδρου αροτες  6  τον χαλκον, σαίρουσιν την άρουρα , τα  σίτα ηρας εις ναον θανατου τα ιμάτια ηρας  9 το άλας, έλαια .

 Η αρίθμηση των σύμβολων δεν είναι σωστή στο σύστημα sigla.

 

Επιγραφή HT 11a

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2011a/

Μεταγραφή: a-ru-ra #4: [ίσως ro?] (2) ka-ro-na (3) #8: [?]  #9: [?] – Α*322(da h a ) –ri-ku-ro (-1) a-su-za (1 ) #17 100(ro) – I (3) # 19: AB66 (ta) (1-5)

Λέξεις:

arura = γη αλλα και tarus…ταύρους

ra = ήρας,  Ά(λα)ς γραμμική β όπου ρ σε λ

ro = Ηρώς

karo = χάρου κα= kako χαλκός στην  γραμμική β εδώ είναι  συντόμευση

aro =  αγρόται

να = ναού

ona όνοι ,

ro = Ηρώ ταύρος

kura = κυριάς

a = συντόμευση αγρότης άρουρα προκύπτει και από άλλον τρόπο

su = συντόμευση για Κνωσού και τον χρυσό

za = Δίας

ro = Ηρώς, Άρουρας, αγρόται ταύρος

ta = τα σίτα ταρος ..ταύρος

ro = άρουρα, αγρόται

ι = ιμάτια

 

Ελεύθερη μετάφραση: εις την άρουρα  ήρας ταύρους άλας  2 ἀγρόται.  Τον Χαλκό
3 ἀγρόται
 χάρου τον ναόν ,τους  όνους  . σύμβολα 8 και 9 δεν τα ξέρουμε  εις την δα  αγρότης της κυριάς Ηρώς 1 ταύρο.  αγρότης  Κνωσού τον χρυσόν του ζα  1 αγρότης Ηρώς τα ιμάτια, τα σίτα . εις της Ηρώς τα σίτα  3 ἀγρόται

τα ιμάτια .  εις 1 ταύρο  5 ἀγρόται

 

  • πιστεύω πως υπάρχει η λέξη δάρει αλλά και χωρίς αυτή βγαίνει  νόημα μπορει να υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις στο σύμβολο 322 αλλα δεν υπάρχουν πολλές επιγραφές με αυτό το σύμβολο για πιο ασφαλείς συμπεράσματα.
 

Επιγραφή HT 11a

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2012/

Μεταγραφή:

Ga-ti-da-te- #5 *A608 ro (5)  #6* A304 ( ro) 5

Ge-tu-ne #10* A510(ro)-  #11: (1) AB38(e)  (3 .)

#12: A559( ro)- #13: AB118 (te) (5)

#14: A626(ro) (3)

#15: AB30/FIC(ni) (1)

#16: A511( ro)#17: A708(rο )da-I  (5-)

Λέξεις:

Iro = σα(ιρ)ουσιν α(ἴρ)ονται

Ga = γαία

Ti = ιμάτια

At =μάτρος

Dα = dat = ύδατα

Da = εις την γην

ero = arote Η(ρώς) το γράφει ero …όπως και στην γραμμική β

Rο = Ηρώς 5

Ge = γαίες

Etune = αιτούνται

Ne = νέοι 

Ro = αροτε Ηρώς

Te = αροτε

Ro = Ηρώς

Ni = όνοι, ανία

Ra = ήρας

Da = δας

I = ιμάτια .

E = αιτούνται

Γαία etune… ρίζα το etun κλίση  γαία αἰτοῦνται ……

πιστεύω ότι το 559 είναι  ro   kai to 511 ro= Ηρώς

Ελεύθερη μετάφραση: εις την γαίαν της μάτρος  ιμάτια   ύδατα  εις την δα(ν)

ἀγρόται Ηρώς 5,  ἀγρόται 5.  Γαία σίτου αιτούνται νέοι  Ηρώς ἀγρόται αιτούνται.   ἐτέθησαν 3 εις  αρούρες η ταύρους.   5 Ηρώς ἀγρόται  3 όνοι , ανία εις 1 αγρότης. αγρόται  σάρουσιν, αἴρονται  Ηρώς εις ταύρους . 5 ταύροι εις την δα, ιμάτια.

 

Επιγραφή HT 14

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2014/index-2.html

Μεταγραφή:  AB08(a)- *131(ro) AB0 04(te) –AB120/GRA (ro) (3)

A622(ro) 3-A608(ro)  (3)  Α304(rο) – (9)  AB122/OLIV(ro) (1-3)

a-pu-na-du  AB120/GRA (ro) (4-5)  Α622(ro) (5)  Α608(rο) (4) Α304 (rο) (6)

AB122/OLIV(ro) (1-4)……..

Λέξεις:

Arote = αγροτες

Ro = Ηρώς

Ra = ήρας

9 ar = η αρότε

a = αρουρα

Pu = πώλοι, πυρά

Un = όνοι

Adu = αδουσιν

ἁδοῦσιν

 

Ελεύθερη μετάφραση: εις ἀγρόται   ταύροι 3.   ἀγρόται 3 Ηρώς .  9    ἀγρόται  1 ταύρος  3 ἀγρόται Ηρώς,.   Εις ἄρουραν  πῶλοι, πυρά, όνοι,  4 ταύροι 5   ἀγρόται Ηρώς 5,  4 εις αρούρα.   ἀγρόται 6 ταύρος 1,  Ηρώς  ἀγρόται 4 

 

Επιγραφή HT 15

H επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2015/  

Μεταγραφή: u-si-si-ro-du-ro-a-(6,8,4) #8: A586(ro) (5,8) #9: AB188(ro)-ki-ro(4)- re

Λέξεις:

usi = διδόασι(ν), ταύρους, δούλο(υς)

si = σίτον

ro = αγρόται, Ηρώς, άρουρα

du = διδόασιν δούλους

uro = (άρο)υρας, (αγρό)ται ταύρους

aro = άρουρας αγρόται

ki = οικία

re = Ρέα και έλαια γραμμική β το ρ σε λ.  

 

Απόδοση: διδόασι(ν) τον σίτον,τον σίτον, αγροται, δούλους, ταύρους εις αρουρα ηρως.  «τον σίτον»  εις 6 άρουρες, 8 ταύρους 4  αγρόται. Αγρόται, ταύροι εις  5 αρούρες 8 ταύροι Ηρώς εις οικίες, εις 4 άρουρες  Ρέας έλαια

 

Επιγραφή HT 16

Το Α604 πιστεύω ότι είναι ro.

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2016/

Μεταγραφή:  Ka-ku-pa-di-na-u #7: A705(ro )

#8: AB54/TELA(wa) #9: A702(ro) #10: A604(ro )#11: A704(ra)

#12: A705( ro )sa-po #15: AB74(ze) #16: A708( ro)

Λέξεις:

Kaku = χαλκο

Upa = υπάγουν πάντες

Di = διδόασι(ν)

nau = ναό εις ναό….

Ro = Ηρώς

Wa = έλαια γραμμική β  erewa

Ra = Ηρώς

Ro = Ηρώς

Sa = σαίρουσιν

Po = πώλους

Ze = ζεας

Ro = ἀγρόται

Μετάφραση:  χαλκό κυρίας  υπάγουν παντες διδόασι(ν) εις ναόν Ηρώς αγρόται.  έλαια Ηρώς εις   ἀγρόται Της Ήρας άλας, έλαια  .  Ηρώς ἀγρόται σαίρουσιν  τους πώλους , Ζέας αγρόται.

 

Επιγραφή HT 17

Το Α164 πιστεύω ότι είναι (ma).

Ομοιάζει πολύ με την t 12 αλλά και την arkh 2.

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2017/index-11.html

 

Μεταγραφή: Ra- #2: *164a( ma? )- ti – [#5: ?]  .-te #6: AB131/VINa(ro) (3-8)

Sa-ro (-1) – si-da- re (5) η αρίθμηση πρέπει να είναι λάθος στο σύστημα  sigla.

Λέξεις:

Ra = ήρα άλας έλαια

Mat = μάτρα, ιμάτια

Ti = ιμάτια

Te = αγρότες

saro = σάρον < σαίρω..δηλαδη σαρώνω σκουπίζω…

sida = εις τον σῖτον  ύδατα  εις δα  ….

Re = rea και έλαια γραμμική β  το ρ σε λ.

 

Ελεύθερη μετάφραση:  το άλας, τα  έλαια  της  ήρας, τα ιμάτια της μάτρος, τα ιμάτια εις ἀγρόται.   3  ταύρους 8  ἀγρόται.  Σαίρει(καθαρίζει, ορμάει) αγρότης εις 1 ταύρο.   εις τον σίτον ύδατα εις δα, έλαια  ἀγρόται ρέας 5.

 

Επιγραφή HT 18

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2018/index-11.html

Μεταγραφη: Pa-se #3: A578(ro)(2-) #4: A618(  ro! ) (2) #5: A304(ro) (3) sa- ra- A120 ( ro)  AB30/FIC(ni )  1 – #10: [?]-#11: [?]

Λέξεις:

Pa = υπάγω, πάντᾰς…  ριζα πάς

η sero = σαίρουσιν

Sa = σάρουσιν

Ro = Ηρώ

Oni = όνοι ανία

 

Μετάφραση: παντες υπάγω  σαίρουσιν αγροται 2 ταύρους  ηρώς,  ἀγρόται 2 Ηρώς.  3 σαίρουσιν ἀγρόται ταύρο ήρας, Ηρώς.   άλας , έλαια  ἀγρόται ονους, ανία.

 

Επιγραφή HT 20

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2020/index-2.html

Pa-ro-su-ku-ma-ju- ra- ge-ku-re-di- ku-  AB22/CAPm( ro )A705(ro) -sa-re –ju-A705(ro)-#19: AB54/TELA(wa)-ra – A684(?) -ku

Λέξεις:

Pa = πάντας υπάγω και απάγω αλλά και πάντᾰς πάσαι

Aro = αροτες αρουσιν αρουρες

su = Κνωσού, xρυσο

kuma = χώμα

ju = ζώα

ara = αγρότες ήρας, άλας έλαια 

Ge = γαίας

Kure = κυρία ρεα

Di = δίδουσιν

re = Ρέας έλαια

Δι-διδωμι

Ki = οικιαν

Ro = αγρότες

Sar = σαίρουσιν

Re = Ρέας

ju = ζώα

Ro = Ηρώ

σα = σαίρουσιν

wa = erewa…γραμμική β  έλαια.

 

Ελεύθερη μετάφραση: υπάγω πάντᾰς  αρότες εις άροσιν αρούρας Κνωσού, χώμα Απάγουν πάντες αγρόται  χρυσό χώμα,  Ζώα, άλας, έλαια  εις αγράται  ήρας.  εις την γαία κυρίας Ρέας έλαια διδόασι(ν).  κυράς αγρόται Ηρώς σάρουσιν Ρέας ζώα. Εις  Ηρώ άλας,  έλαια ζώα αγράται .  έλαια αγράται ήρας…..κυρίας. 

Παρατηρησεις το 684 σύμβολο δεν υπάρχει στο σύστημα sigla.

Άγνωστο είναι to ab22 CAPm αν και πιστεύω ότι είναι το (ro).

 

Επιγραφή HT 23

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2023a/index-17.html

Λέξεις:

Ka = ka(ko) = χαλκό γραμμική β

Na = ναος

Ro = αγρότες Ηρώς

Ρα = ήρας

Imati = ιμάτια και σαν συντόμευση ti

Ma = ματρός

Gi = γη

Ri = ρίζες ταύ(ροι)

Tu = σίτου

Ga = γαια

Ro = αγροτες

Σα = σαίρουσιν

E = Ηρώς?

Sa = σαίρουσιν

Ro = αρότες

Koru = χωριού.

 

Μεταγραφή:  Ka-na-#3: A303(ro) #4: A702( rο)#5: A308(ro )#6: A706(ti ) #7: A612( ro)#8: A706 (ti)#9: A621(ro)#10: A706(ti )#11: A614(ro )#12: A706( ti)13: A550(ma) #14: A706(ti)#15: AB131/VINa( ro)#16: A508(ro)#17: A509(ro )#18: AB38(e )*(7)

Gi-ri-tu-ga  A708( ro)-sa- sa-me-A708(ro)-A503( )-ko- ru

 

Μετάφραση: χαλκό εις ναόν Ηρώς ἀγρόται Ηρώς.   Ηρώς ἀγρόται εις άρουρα τα ιμάτια  των αγροτών της Ηρώς . σαίρουσιν, αίρονται εις ταύρους αγρόται  . τα ιμάτια αγροτών Ηρώς εις αγρόται .  σαίρουσιν, αίρoνται  αγρόται εις τους ταύρους Ηρώς.  εις αρούρα Ηρώς αγρόται ιμάτια μάτρος, εις αρούρα αίρονται  αγρόται Ηρώς εις ταύρους. ιμάτια της Ηρώς, των αγροτών της Ηρώς αγρόται  (ε? ίσως era ήρα) εις  γαία (ρί)ζες, ταύ(ροι) σίτου. την γαία  ἀγρόται σαίρουσιν σαίρουσιν της μητέρας Ηρώς ἀγρόται …. Χωριού.

Το 503 άγνωστο

546 ro

 

Επιγραφή HT 24α

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2024a/index-14.html

Μεταγραφή: Ku-#2: *56(du η ro )-ri-za- #5: A546 ro (6) – #6: A561(-ro) (1)-  (9) – #7: [?]- ku – #9: A561(ro)- #10: [?] (6)- pa-sa-ri-ja-#15: A561(ro) -#17: [?]-i-ko-#20: A560( ?)

Άγνωστα: 10,17 και α560 και 546

Λέξεις:

Ku = κυρίας

du = διδόασι(ν) δούλοι η ro = αγρόται, ταύρους ηρώς

URιz = ρίζες, ταύρος  

Za = ζά ο Δίας

Ro = αγρότες, Ηρώς 

Ra = αρότες 9

Kiro = οικία Ηρώς

Pa = υπάγω

Pa = πάντας

Sa = σαίρουσιν.

Riza = ρίζες,

Ro = Αγρότες Ηρώς

Ko = χωριού.

Pasa = πάντες

1η περίπτωση ελεύθερη μετάφραση: κυράς  διδόασι(ν) δούλοι,, ταύρος, ρίζες εις τον ζάν αγρόται 6 ταύρος 1  . κυράς Ηρώς αγρόται   άγνωστο το 10, υπάγω  πάντας (6) σαίρουσιν ταύρο αρνιά? Ρίζες του ζα. Αγρόται  ιμάτια χωριού?

2η περίπτωση εις κυρίας αγρόται   Ηρώς ταυρους,  , ρίζες εις τον ζάν αγρόται 6 ταύρος 1  . κυράς Ηρώς αγρόται   άγνωστο το 10 υπάγω  πάντας  (6) σαίρουσιν ταύρο αρνιά? Ρίζες του ζα. Αγρόται  ιμάτια χωριού?

 

Επιγραφή HT 25α

Επιγραφη στο https://sigla.phis.me/document/HT%2025a/

Μεταγραφή: 1 di-na-u-ru-ni (1)-u-re-wi (1) di-na-u (1) a-ri-ni-ta (1) tu-ge-nu-#19: *79(ge)  ju- pu (1) du-ru-wi-i-ki-ra(1) #28: AB03 (pa) (1)

Λέξεις:

ar = σάρουσιν ταύρους

di =  διδόασι(ν)

nau = ναό

runi = (γ)ρούνιν με ανάπτυξη [u], υποκοριστικού του αρχαίου *γρώνη

ur 1? Ur = γρούνιν 1

u = συντόμευση nau = ναόν

re = Ρέας έλαια

di = δίδουσιν

nau = ναό

arini = ar = (τα)ύρος ἀρνιά 1,

ita = σίτα

tu = του

genu = γένους γαίας = ge

ju = ζαν Ζευς

pu = πώλος 1

duru = δῶρον

du = διδόασι(ν)

ru = γ(ρού)νιν

kira = οικια ήρα  (1)

pa = υπαγω.

Uru = αγρόται, ταύρους

Αρχαία ελληνικά: 1  δῖδωσι(ν) εις ναό 1  ἀγρότην,  όνους, ανία ,  γρώνους. (1 ένας) εις ναόν Ρέας έλαια   wi? 1 διδόασι(ν)   εις ναό 1 σάρουσιν ταυρο , αρνία , σίτα του γένους γαίας . εις τον ζαν πώλους διδόασι(ν) δούλους, ταύρους  (γ)ρούνιν  αγρόται δώρο, wi? 1 εις οικίαν ήρας 1 υπάγω.

 

Επιγραφή HT 25b (η επιγραφή είναι σπασμένη)

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2025b/index-10.html

Μεταγραφη: #1: [?]-ku-ro (1-6)-wi-te-ro-i-ti #10: AB100/VIR (ro) (2-8) #10: AB100/VIR ro (2-4)-ku-ro (5-2)

Λέξεις:

Iro = σα(ίρο)υσιν , α(ίρο)νται εις ταύρους

Kuro = κύρια Ηρώ είναι ρίζες λέξεων όπως δείχνω και σε άλλες επιγραφές

Wi = ?

Te = αγρόται

Ero = Ηρώ, ιερό 

I = ιμάτια

Ti = ιμάτια

Kuro = κυρίας  Ηρώς είναι ρίζες λέξεων όπως δείχνω και σε άλλες επιγραφές

 

Ελεύθερη μετάφραση: εις την κυριά Ηρώ 1 ταύρος αγρόται 6 .  wi? του σίτου αγρόται εις το ιερό της Ηρώς τα ιμάτια, τα ιμάτια αγρόται Ηρώς, σαίρουσιν, αίρονται εις   2 ταύρους 8 αγρόται  Ηρώς.   2 ταύροι   4 αγρόται της Ηρώς  . κυρίας Ηρώς 5 ταύροι  2 αγρόται.

 

Επιγραφή HT 26α

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2026a/index-6.html

Μεταγραφη: #1: A656(da) #2: A312(si) te-te –ta-ti (2-1) mi-ki-se-na (1-5) u-nu-gi(5)

Λέξεις:

Α656 = Da = δα, ύδατα

As = ασκοί

Si = σίτου

Teτε = τ-ετε- αγρόται ἔθεθαν

Iki = οικία

Τα = ταύρους, σίτα

Τι = ιμάτια

Se = σέρουσιν

Nau = Ναόν

Un = ταυρ(ον)

Unu = όνους

Gi = γη

Te = αγρότης και αγρότες…το e στα αρχαία ελληνική σαν  η.

 

Αρχαία ελληνικά: Εις την δα ύδατα, ασκούς σίτου αγρόται. αγρόται  ἔθεθαν.   1 αγρότης  τα σίτα, τους 2 ταύρους, τα ιμάτια .   της  μάτρος την  οικίας σαίρουσιν, τον  ναόν . τον  1 ταῦρον, τους όνους 5 εις την γη 5.  

 

Επιγραφή HT 26b

Επιγραφή στο  https://sigla.phis.me/document/HT%2026b/index-10.html

Μεταγραφη: #1: [?]#2: A565(da) #3: AB100/VIR(ro) (9 )-pa-ro-ni (3) ka-u #9: *79( (ge)-ni(2) #11: A545( ro) (1-2) – i- #13: A308(ro) (2)-  #14: *188(ro )- #15: *86(ro )

Λέξεις:

Da = γη ύδατα

Pa = υπάγω

ro = αρότες

ron = γ(ρών)ας

ni = ανία

ι = ιμάτια

ka =χαλκό

ge = γαία

 

Αρχαία ελληνικά: εις την δάν ύδατα  αγρόται 9 υπάγουν, εις 3 αγρόται τα ανία.  σαίρουσιν, αίρονται εις ταύρους αγρόται ηρώς  . εις δα αγρόται , υπάγω γρώνας, ταύρους  ανία, ονους  Χαλκό.  Εις τα(ύρ)ους  εις γαία τα ανία 2 . εις ταύρο 1,  2 αγρόται.   ιμάτια εις αγρόται 2 .  αγρόται,  αγρόται 3.

 

Επιγραφή HT 27a (η επιγραφή είναι φθαρμένη και λείπουν συλλαβογράμματα)

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2027a/

Μεταγραφή: Ti-ni-ta-#4: A307 (sa)-  AB100/VIR(ro) (5)- #6: AB86(ro) (5-1) #7-re -i-mi-sa- ra (4-3)-ge (1)-ki-da-ki-#16: A310(ro)- -ku-#18: A305( ro )-sa-ra-di (5) #22: AB100/VIR(ro) (4-2 )-ku-ro (3-2)- #25: A303(ro ) (9) #26: A707(ku)- #27: A704(ra)- #28: A702(ro )-#29: AB30/FIC(ni ) (1)- #30: A702(ro ) – #31: AB131/VINa(ro )(7)

Λέξεις:

Ti = ιμάτια  

ni = ανία

Τα = σιτα  as =ασκούς sa = σαίρουσιν  ro = αγρόται, ταύροι   re = Ρέας, έλαια im = (ιμ)άτια  m = μάτρος i = ιμάτια ra=ήρας 

Ge = γαία

Ki =  «οικία» δα= δάς, ύδατα ku = κυρίας sara- sa = σαιρουσιν ar = ταύρους ήρας

Di = δίδοασιν ra = ήρας, έλαια άλας γραμμική β  το ρ σε λ

Ro = αγόται Ηρώς

ni = όνοι ανία

 

Αρχαία ελληνικά: τα ιμάτια, τα  ανία τα σίτα εις  ασκους 7?.  σαίρουσιν  ταύρους 5  Ταύρους 5. τα  έλαια 1 αγρότης Ρέας .   ιμάτια μάτρος, ιμάτια σαίρουσιν.   ταύροι, άλας έλαια εις αγρόται  3 ήρας.  Εις Γαία 1(ένας) εις οικία τα ύδατα της δάς αγρότης .  αγρόται της κυρίας Ηρώς σάρουσιν ταύρους ήρας , αγρόται ήρας διδόασιν άλας έλαια 5(αγρόται).   ταύροι 4 αγρόται 2  εις της κύριας τις 3 αρούρες  2 ταύροι αγρόται 9 της κυρίας ήρας. Εις αγρότη όνοι ανία, 1 ταύρος αγρόται 7.

 

Επιγραφή HT 28a

Επιγραφή στο  https://sigla.phis.me/document/HT%2028a/

Μεταγραφή:  a-si- ja-ka-ja-gi-#7: A578(ro ) (5) #8: A610(ro )(2) #9: A618(ro )-ku-#11: A622(ro) (1)-A621(ro)-#13: A7092(ro)-sa-#15: *72( ro)-#16: A608(ro) (1)-#17: AB30/FIC(ni)2 -#18: AB131/VINa(ro) (3 ) -#19: A568(?)- AB131/VINa(ro)(1-6)-a ru-da-ra- #25: AB120/GRA(ro)5 #26: A304(ro) 2  #27: A608( ro )(3)  -i-ta-ja-a 608(ro) (1-)

Λέξεις:

a = η (α)ρούρα, (α)γρόται, (α)πάγουν,

ro = αγρόται , Ηρώς αρούρα

si = σίτων

ja = ζα, Ζευς

ka = κακο = χαλκο

g = γαια, i = ιμάτια  ro = αγρότες, αρουρα ni = ονοι ……. Kuro = κυρία Ηρώ sar = σαίρουσιν ita = σιτα ja = δία. Ni = ανία, όνοι da = ύδατα, γη a-ra = ήρας,  άλας  έλαια ta = σίτα  aro = ταύρος.

Ελεύθερη μετάφραση: απάγουν αγρόται αρούρας σίτου του ζα τον χαλκό του ζα .  εις την γαία ιμάτια εις αρούρα αγρόται 5,  αγρόται 2 Ηρώς κυρίας,   αγρότης 1  την  αρούρα ηρως  σαίρουσιν Ηρώς αγρότης 1. εις όνους τα ανία 2. αγρόται 3 ……? Ταύρος 1 αγρόται 6 εις αρούρα ύδατα(εις δα) άλας, έλαια αγρόται 5  Ηρώς 2 αγρόται ηρως  , 3 τα ιμάτια, τα σίτα  του ζα 1 ταυρο.

 

Επιγραφή HT 28b

Επιγραφη στο https://sigla.phis.me/document/HT%2028b/index-15.html

Μεταγραφή: a-si-ja-ka-u-mi-na-si-sa-ra #11: AB120/GRA(ro) (2-) #12: A608(ro)

(5) #13: AB30/FIC(ni) (2 ) #14: AB131/VINa(ro) (3) – pu-ra-#17: AB30/FIC(ni) ( 6) ja-gi (6) #21: AB07( di) (6) wi-di-na-#25: A608(ro) (3) #26: AB131/VINa(ro) (3) #27: [unclassified]

Λέξεις:

Α = αρούρα, απάγω, αροτε

Si = σιτου Ja = ζα (ζευς)

Ka χαλκο  M = μάτρος  au = τ(αυ)ρους?,  i = ιμάτια    na = ναον  Si = σιτου oni = όνοι, ανία  ra = άλας, έλαια

Sa = σάρουσιν ra…ar = αίρονται  ? pura = πυρά

Ja = ζευς Gi = (γ)αία  (ι)μάτια

dina = διδουσιν εις ναον 3

g = γαία

ni = όνοι άνια

 

Μετάφραση:  (α)παγουν (α)γρόται  (ά)ρουρας σίτου του ζα(Διός ) (χα)λκόν,τ(άυ)ρους (μ)ατρας (ι)μάτια. Εις (να)ον ο (σι)τος. ( Σά)ρουσιν, (αίρ)ονται αγ(ρό)ται εις τ(αύρ)ους ή(ρα)ς.  2 ταύρους, έλαια, άλας  ηρώς εις αγροται 5. Ονοι, ανία 2  αγροται. Εις 3 τα πυρά(σπόρους), τους ταυρους,  άλας, έλαια εις  άρ(ουρα) ή(ρα)ς. εις  ό(νους)  α(νί)α  6  του ζα(Διός) εις (γ)αία (ι)ματια 6 διδόασιν 6 wi? (δι)δόασιν εις ναόν η(ρώ)ς αγρόται 3 αγροται 3.

 

Επιγραφή HT 29

Επιγραφή στο https://sigla.phis.me/document/HT%2029/

Μεταγραφή: ru-ma-ta #4: [unclassified]  (2) pa-ja-re #8: [?] – di- το 10 δεν υπάρχει στην επιγραφή και πάει στο 11..11: [?] – i (2) –sa-#14: A323-mi- #16: A340-ki-ta (2)- #19: AB67(ki  ) #20: AB59( ta)  #22: a– re-da-I (2) ka-du-ma-ne

Λέξεις:

ru = ά(ρου)ρα α(ρο)τες ταύρους

ma = μάτρος, ιμάτια

ta =τα σίτα, ταύρους  pa = απάγω ja = Διός

re = ρεας ελαια,    di = διδόασιν i = ιμάτια

sa = σάρουσιν m=μάτρος  iki = οικία ta = σιτα, ταύρους  ki = «οικίας» ar = αρότε, σάρουσιν, αίρονται  re = ρεας έλαια  da = δας ύδατα i = ιμάτια ka = χαλκός du = δούλοι διδόασιν ne = νεοι.

 

Μετάφραση: τους ταύρους εις άρουρα, τα ιμάτια εις  αγρόται μάτρος.  σίτα ,ταύρους συμβολλογρ 4? 2  απάγουν (απομακρύνουν) του ζα, ρέας αγρόται , έλαια διδόασιν ιματια σάρουσιν της ματρός τα ιμάτια. Εις  την οικία , τα σίτα , τους ταύρους  2 εις οικία τα σίτα . αγρόται σάρουσιν, αίρονται εις ταύρους ρέας. Ελαια, ύδατα εις την δα ιμάτια  2 χαλκόν διδόασιν δούλοι μάτρος νέοι.

 

Επιγραφή HT 39

Μεταγραφή: ta-i- 123(ro) (1)-ku-re-ju (8)- ku-sa-ma-ti (1)-ku-re – ku-ro- #15: A657(ro)-  ku-ro*  (A564(ro) (2) #17: A534(te)

Λέξεις:

ta = σῖ(τα), ταύρους

iro = σαιρουσιν, αίρονται  εις ταύρο

i = ιμάτια 

ro = άρουρα, Ηρώς, αγρόται , ταύρους

kur = κυράς

re = Ρέας 8

ju?

Ku = κυράς

Sa = σαίρουσιν

Μα = μάτρος ιμάτια

Ti = ιμάτια

sama = ύψωμα

mati = ιμάτια

kure = κυρίας Ρέας ταύρος

kuro = κυρά Ηρώς ταύρος   …μετά έχουμε το arote = αρότε

 

*νομίζω ότι εμφανίζονται τα σύμβολα 707 και 704 κάτι που δεν έχει επιλεγμένα στο σύστημα sigla.

 

Μετάφραση: τα σῖτα, ο ταύρος, τα ιμάτια  εις αρουρα εις αγροται ηρως . σαίρουσιν, αίρονται αγρόται Ηρώς εις  ταύρος ηρως, κυράς Ρέας,  έλαια  ju? Ζα ?Δία  8 εις κυρία  σαίρουσιν σάμα(ύψωμα) της ματρός , τα ιμάτια της μάτρος .  1   ο ταύρος της κυρίας  Ρέας,  έλαια της κυρίας  Ηρώς,  εις αγρόται ταύρος .  εις της κυράς Ηρώς τον ταύρο  2 αγρόται .

 

Σημειώσεις:  Wi=? Δίγαμμα (ht 25 b) υποθέτω πως το δίγαμμα wi θα είναι τα ιμάτια με ερωτηματικό  *ϝέσνυμι < δίγαμμα η ρίζα Pa= apa απάγω και pa υπάγω και πάντας…το βλέπουμε σε επιγραφές πολλές ως  pase…..ρίζα πας έχει την έννοια του συνόλου απλά μας δίνει μέρος της λέξης  αν και οι περισσότεροι  πιστεύουν πως το σύνολο έχει σχέση με την λέξη kura όμως δεν έχει, η γραμμική α είναι ελληνική γραφή με μέρος τον λέξεων  όπως δείχνω. 

Στο λεξιλόγιο (Πίνακας με Λέξεις και συντομέυσεις λέξεων  γραμμικής α) έχω ένα παράδειγμα των λέξεων και που υπάρχει σε μια επιγραφή μια φορά τουλάχιστον, αν και οι λέξεις υπάρχουν σε πολλές επιγραφές.

Πιστεύω πως έχω κάνει πολύ καλή δουλεία και αν δεν ήταν έτσι η γραμμική α δεν θα έβγαζα όλα αυτά τα πράγματα ούτε ταυροκαθάψια αλλά και τα αλλά πράγματα σαν περιεχόμενο είναι κατάλογος με προϊόντα, ζώα, ανθρώπους και ταυροκαθάψια.

 

Επιγραφή HT 96

Μεταγραφή: i-ti-ti-ku-ni-a-pa-ra-ne a-123(ro)- te –si-mi-ta-#16: AB120/GRA(ro) 5-ru-sa 4  – 19: A323(ro)-#20: A317(ro)-pi-ta-ra 1- #24: [?]-#25: A323(ro)-#26: A344(ro) 1-ku-ma-ro-te-ni-ni 2

Το 24 συλλαβόγραμμα  μπορεί να είναι και το ki γιατί μοιάζει και στο σχήμα.

Λέξεις:

Aro t(ar) σάρουσιν – ro εις ταύρο 

I = ιμάτια

Ti = ιμάτια

Ku = κυρίας 

uni = ανία, όνους .. ως χαλινάρι, γκέμι

(a)pa = αγρόται απάγουν , απάγουν

Ar = αγρόται ταύρους  ara = άλας   ra = ήρας 

Ne = νέους

Arote = αγρόται

Si = σίτου

Im = ιμάτια

m = μάτρα

ita = σίτα,

ro = αγρόται 5 .

ru = αγροται

sa = σαίρουσιν

4 aro = αγρόται ηρώς

Pit = πίθους

it = σίτων

ar = αγρόται 

Ra = Ήρας

1 aro = αγρότης

Ro = Ηρώς

1 kuma = χώμα

2 Arote = αγρότες 2

ini = ανία

 

Απόδοση: ιμάτια, ιμάτια κυρίας όνους, ανία (α)γρόται (α)πάγουν, απάγουν ταύρους αγρόται  ήρας νέοι.  ταύρους σάρουσιν(ορμούν παρασέρνουν ), εις ταύρους  αίρονται αγρόται νέοι.   αγρόται   σίτου σάρουσιν ταύρους,  αγρόται αίρονται εις ταύρους .  εις την μάτρα  τα ιμάτια, τα σίτα  5 αγρόται, αγρόται σαίρουσιν . Εις 4 αγρόται Ηρώς οι πίθοι σίτων, ταύροι αγρόται ήρας  1…..αγρότης Ηρώς 1 της κυρίας  το χώμα, της ματρός. Εις αγρόται τα ανία τα ανία 2. 

 

Επιγραφή HT ZA 10b

Μεταγραφή: Wa- a362(du?) 2-du-re-za-se-ro-ab(131b ro) 5-u-(ab49 ra  ) 6- ma-za 5-ma-ki-de 5-sa-ma  5- a-de 4 – a-mi-ta 3- ra-ro-re 2-pa-ja 3 – ne-te-ta

Το σύμβολο 362 είναι μια φορά στο σύστημα sigla και δεν είναι ασφαλές να δώσουμε συλλαβόγραμμα πχ μπορεί να είναι και wa-ro …da- ro και έτσι δημιουργούνται προτάσεις εγώ πήρα την περίπτωση du.

Λέξεις:

Wa = erewa γραμμική β έλαια

Du = δίδοασιν δούλους, άδουσιν

Du = δίδοασιν δούλους Re = Ρέας, re = γραμμική β le = έλαια

Za = ζα Ζευς

 Sero = σαίρουσιν, αίρονται  ero = Ηρώς  ro = αγρόται

Ura = άρουρα , ταύρους  ra = la…όπως τα προηγούμενα  έλαια άλας

Ma = μάτρος

Ζα = ζα Ζευς

 Ma = εις μάτηρ 

Ki = οικία

De = δέρουσιν

Sama = στο ύψωμα  sa = σαίρουσιν  Ma = μάτρος

a = αγρόται απάγουν

De = δέρουσιν

a = αγρόται απάγουν

ad = άδουσιν

a = όμοιος με το άνωθεν συλλαβόγραμμα 

M = μάτρος

ιta = τα σίτα ….ta = ταύρους

Ar = αγρόται τους ταύρους σαρουσιν, αίρονται.   (άλ)ας

Ra = ήρας, ά(λα)ς έλαια το ρ σε λ 

Re = Ρέας,… έλαια

Pa = υπάγουν πάντες

Ja = εις ζάν Ζευς

Ne = νέοι

Te = αγράται

Et = αιτούνται  ete = ἐτέθησαν

Ta = τα σίτα, ταύρους . 

 

Απόδοση:

Έλαια δίδοασιν  εις δούλους.   Άδουσιν 2 δούλοι  εις την Ρέαν, εις τον ζάν (Ζευς).  Δίδοασιν τα Έλαια  εις την Ρέαν ,τον ζάν.   Σαίρουσιν, αίρονται εις ταύρους Ηρώς αγρόται.   5 εις τους ταύρους,  εις  άρουρα ήρας έλαια, άλας .  6 εις την μάτρα, τον ζάν (ζευς).  5 εις της  μάτρας την οικία δέρουσιν, 5 σαίρουσιν  σαμά της μάτρας , 5 αγρόται  απάγουν δερουσιν.   άδουσιν 4.  Αγρόται  απάγουν της μάτρος τα σίτα, ταύρους  , 3 αγρόται τους ταύρους σάρουσιν (ορμούν παρασέρνουν ), αίρονται ήρας, Ηρώς, Ρέας .  Έλαια, άλας αγρόται. Πάντες (2)  υπάγουν εις τον ζάν,  3 νέοι αγρόται αιτούνται τα σίτα , ἐτέθησαν εις   τους ταύρους .

 

Επιγραφή HT 120

Μεταγραφή: da-ga-ra-da-me-#6: A584 (ra) (7, 4) #7: A574( ro)- (6 .2)- α707(ku)- #9: A701(ro)- da-u-#12: *49(ra)- #13: A517 (ro) – 2 ki-re-ta-na-#18: A580( ra) 6-#19: A574(ro) (4,8)-pa-i-to 3-#23: A703(ro )

Λέξεις:

da = δα, ύδατα

ga = γαία

ar = υπάρχει σαν ταρος σε επιγραφές  …ταύρος σ(άρ)ουσιν (αίρ)ονται  αγρόται ήρας  

ro = αρότε, Ηρώς

ku = κυρία

rο = ήρα

dau = εις δα au ταύ(ροι) au = ναού

ki = οικίες

re = Ρέας, έλαια  γραμμική β ρ σε λ

ta = σίτα, ταύροι

na = ναός

ara = (άλα)ς , (αγρ)όται ή(ρα)ς , σ(άρ)ουσιν, αίρονται  τ(αρ)ους.. ταύρους, ήρας    αρα = άλας   γραμμική β το ρ σε λ ομοίως κάτω 

re = Ρέα, έλαια

tana = θανατου

ro = αρουρες

paιto = φαιστού

 

Μετάφραση: εις την δα ύδατα.  εις την γαία  τον ταύρο σάρουσιν,  εις ταύρο αίρονται   αγρόται  ήρας .  εις την δα μητέρα τα 7 ι(ερά ) της ήρας.  4 αγρόται εις άρουρα Ηρώς ,  6 εις κύρια  Ηρώ ταύροι,  εις άρουρα αγρόται  εις την δα ύδατα, ταύρους  ναού ήρας,   Ηρώς.   2  εις τις οικία Ρέας τα έλαια, τα σίτα , ταύρους εις τον ναόν . εις αγρόται   θανάτου ήρας σίτα , 6 ταύροι .  αγρόται ήρας σάρουσιν  ταύρους, αίρονται .    Εις τοὺς πάντᾰς υπάγω  4 Φαιστού ιμάτια σίτου 8 αγρόται  εις άρουρα Ηρώς.

 

Επιγραφή HT 43

Mεταγραφή: Ma-si-du-pa-#5: A342(ro)-i-#7: A517(ro)

Λέξεις:

Μα = μάτρα συντόμευση

Si = σίτου

du = διδόασι(ν) δούλους

upa = υπαγουν

aro = αγρόται ταύρους,  άρουρα 

i = ιμάτια

ro = ταύρους αγρόται Ηρώς 

 

Μετάφραση: Εις την μάτρα σίτου διδόασι(ν)  δούλους *. Υπάγω ταύρους εις αγρότες ιμάτια, ταύρους εις αγρόται Ηρώς.

*αλλά και εις μάτρα σίτου δίδοασιν δούλοι (du=ύδατα,δας).

 

Επιγραφή HT 98b

Μεταγγραφή: #1: AB188(ro) 1-#2: AB131/VINa(ro)-ku-ra-da-ru-ne-te-#9: A708(ro)

Λέξεις:

Ro 1 = αγρότης

Ku = κυρίας

Ur = άρουρα, ταύρος

Ra = ήρας

Ad = άδουσιν 

Da = ύδατα, δας = γη

Aru = ταύρους αγρόται άρουρα

Ne = νέοι

Te συντόμευση αγρότε 

Et = αιτούνται

Ro = Ηρώς

 

Μετάφραση: αγρότης 1,  εις  αγρότη κυρίας ήρας ταύρος  ήρας, ύδατα δάς , εις ταύρο ηρας  αίρονται αγρόται νέοι .  αγρόται νέοι αιτούνται άρουρα Ηρώς, ἐτέθησα εις ταύρο Ηρώς . άδουσιν εις δα αγρόται.

 

Επιβεβαίωση τρόπου αποδόσεων σε επιγραφές με σχήματα.

Οι κάτωθι επιγραφές είναι από ερευνά στο youtube ενός γλωσσολόγου έχω πάρει  κάποια συλλαβογράμματα  τα οποία ομοιάζουν με τα δικά μου  σαν περιεχόμενο δεν συμφωνώ με τις αποδόσεις που έχει στα βίντεο. Χρησιμοποιώ τα συλλαβογράμματα διότι είναι  όμοια με τα δικά μου, ο συγκεκριμένος  γλωσσολόγος  χρησιμοποιεί επιγραφές για να δώσει συλλαβογράμματα  οι επιγραφές είναι

  1. Μεταγραφή: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sa-re-sa-te-ta-(mu)-sa-te te… 

είναι ένα σχήμα που δείχνει έναν ταύρο και υπερπήδηση αυτού. Αυτά τα συλλαβογράμματα πιστεύω ότι είναι σωστά σαν μεταγραφή από τον γλωσσολόγο αλλά για τα αλλά που έχει στην επιγραφή που δεν ομοιάζουν με τα δικά μου θα τα βάλω με παυλα .  η επιγραφή βρέθηκε στην πόλη Άνθεια της Πελοποννήσου στον νόμο Μεσσηνίας . δαχτυλίδι ηγεμόνα της Άνθειας που βρέθηκε κατά την ανασκαφή στον «Τάφο Τσαγκή 4». Ανήκει στη χρονική περίοδο 1580 – 1400 π.Χ. Δείχνει δυο άνδρες (σκούρα πάντα  
εικονίζονται  χρώματα των αντρικών σωμάτων και λευκά των γυναικών) να λαμβάνουν μέρος σε εκδήλωση ταυροκαθαψίων (καθάπτομαι των ταύρων). (Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας).

Από το εξώφυλλο του  βιβλίο του γράφοντος «Η Βαθύλειμος Άνθεια και η Δωρική Θουρία»), Έκδοση και διανομή του Δήμου Θουρίας, Καλαμάτα 1995. 

Υ.γ. πιστεύω με την έρευνα αυτή πως οι μυκηναίοι είχαν γνώση του τρόπου γραφής των μινωιτών  μιας και οι επιγραφές αυτές βρέθηκαν στις Μυκήνες.  Γνώριζαν πως οι μινωίτες είχαν έναν τρόπο γραφής της ελληνικής με μέρος των λέξεων όπως δείχνω στην ερευνά.   

Λέξεις:

sar = σάρουσιν (σαρόω μεταφορικά παρασέρνουν, παρασύρουν )

ar συντόμευση για ταύρο,  αγρόται Ρέας, την λεξη σ(άρ)ουσιν, και αίρονται άλας 

Re = Ρέας , έλαια …ρε σε λε…έλαια γραμμική β 

Sa = σαίρουσιν

Et = ἐτέθησαν

Te = αρότε.

Ta = (τα)ύρος, σί(τα) 

Sa = Σαίρουσιν

Τε = Αρο(τε)

 

Απόδοση: σαρουσιν, αίρονται  αγρόται εις τον ταύρο Ρέας.  σαρουσιν  αγροται  τον ταύρο του δ(άμου)* … σάρουσιν αγρόται ἐτέθησαν…..εις αγρόται Ρέας το άλας  τα έλαια, τα σίτα , ταύροι του δάμου.

Όπως έχω πει τα κείμενα στις επιγραφές είναι συντομέυσεις λεξεων. Οι λέξεις οι συγκεκριμένες υπάρχουν  και σε άλλες επιγραφές..

* έχω βρει συντόμευση da-mu σε επιγραφή και την έχω με την απόδοση  δάμου αν έχει σωστά τις μεταγραφές ο συγκεκριμένος. 

  1. Χρυσό δαχτυλίδι καλαπόδι Φθιώτιδος βρέθηκε στο μαντείο των Αβών το περιγράφει ο ίδιος στο youtube « ως MANTEIO ABΩN. XPYΣO ΔAKTYΛIΔI. H TAΦH THΣ AΛEΞANΔPAΣ – KAΣΣANΔPAΣ αν το βαλετε στο google πιστεύω να σας βγάλει στην σελίδα απλά χρησιμοποιώ τις μεταγραφές του το δαχτυλίδι περιγράφει σκηνή από Ταυροκαθάψια όμως και το περιεχόμενο από τις μεταφράσεις μου είναι για αυτό. Στην ράχη του ταύρου και μπάστα από τον ταύρο  αν έχει σωστές μεταγραφές* υπάρχει το συλλαβόγραμμα te= αγρόται δηλ μας δείχνει την θέση για την υπερπήδηση του ταύρου.

* μιλάω για σωστές μεταγραφές συλλαβογραμμάτων διότι εγώ δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω στα σχήματα απλά είδα πως  τα συλλαβογράμματα που δίνει είναι όμοια με τα δικά μου.  ένας ειδικός θα μπορούσε να τα δει.

 

Μεταγραφή: _ _ te _ _ sa-re-sa-re-te-te-te

Για κομμάτια που δεν αναγνωρίζω θα βάλω παύλα  γτ έχει βάλει και δικά του συλλαβογράμματα που υποθέτει ότι έχει σπάσει.

Λέξεις:

Te = αγρόται

Sa = σάρουσιν

Ar = ταρο = ταύρο *, αγρόται, αίρονται, άλας

Re = Ρέας, re…le..  Έλαια

Ete = ετέθησαν

…… αγρόται ….. σάρουσιν ταύρο, αίρονται αγρόται της  Ρέας.  σάρουσιν, αίρονται  εις ταύρο Ρέας ἐτέθησαν αγρόται . άλας, έλαια Ρέας εις αγρόται  ἐτέθησαν

* aro παράδειγμα ht 1

  1. επιγραφή που βρέθηκε στην Κρήτη είναι με ιερογλυφική γραφή όπως λέει στο βίντεο ο γλωσσολόγος είναι της μεσαίο μινωικής περιόδου όπως λέει 2 cmsvi 047abc στο βίντεο την επιγραφή την περιγραφή ως  Την εποχή τών Τελχίνων.

Η επιγραφή φέρει αμφορέα για μεταφορά ύδωρ..  και αλλά δυο σχήματα.  

Μεταγραφή: συλλαβογράμματα που αναγνωρίζω da-ku-te-te-ki-da-da _ te 

Λεξεις:

Da = δα

Ku = κυρά, (κύκνος)

Te = αρότε 

Ete = έθεσαν

Ki = οικία

Idα = υ(δα)τα

Da = δα

Εις την δα ύδατα κυρίας . αγρόται  ἔθεσαν εις την οικία τα ύδατα εις δά.  εις δα ύδατα … αγρόται. 

«Οικια» = γη

  1. επιγραφή έχει σιτάρια και αλλά δυο σχήματα  την περιγράφουν ως cms vii 0,30 abc μεσαίο μινωικής 2 βρίσκεται στο βρετανικό μουσείο. Στο youtube είναι με τον τίτλο βαλτέ κάποιον να την παρακολουθεί.

Te-te-te-ru-te-pi-te

Λέξεις:

Te = αγρόται

Ete=ετέθησαν, ἔθεθαν

Ru=α(ρού)ρα, τα(ύρ)ους

Pi= πίθους

It= σ(ιτ)ων

 

Αγρόται, αγρόται ετέθησαν, ετέθησαν  εις άρουρα, αγρόται ἔθεθαν εις άρουρα ταύρους    .  Εις αγρόται πίθοι σίτων εις αγρόται.

  1. Η επιγραφή έχει τίτλο στο youtube: IEPOΓΛYΦIKH KPHTHΣ. O EΛΛEIΠΩN KPIKOΣ. (H MEΓAΛH AΠOΔEIΞH).

H μεταγραφές έγιναν από έναν κύλινδρο που περιέχει σχήματα με αλόη.   

Α;ν έχει σωστή μεταγραφή  στο βίντεο  η μεταγραφή μπορεί να διαβαστεi ως εξής e sa sa ro e sa sa ro.

Λέξεις:

e = συντόμευση e = αλό(η) όπου e = η γραμμική β,

sa = συντόμευση σάρουσιν (καθαρίζουν)

saro = σάρουσιν(καθαρίζουν) aro = αροτε, arura (αγρόται, άρουρα)

ro = ηρώς

aroe = αλόη όπου ρ σε λ

sa = σάρουσιν

saro = σάρουσιν

aro = αγρόται, άρουρα

aroe = αλόη

 

Απόδοση: αλόη σαρουσιν. Σάρουσιν (δηλαδή καθαρίζουν) αγρόται άρουρα, αλόη Ηρώς. Σαιρουσιν, σαιρουσιν αλοη, άρουρα  Ηρώς αγρόται. όπως έχω πει με αυτό τον τρόπο που δείχνω διαβάζουμε ταυροκαθάψια και σχήματα επιγραφών. όπως έχω πει έτσι διαβάζουμε ταυροκαθάψια και σχήματα.

 

Συμπέρασμα:

Στην γραμμική α έχουν δοκιμαστεί πολλές γλώσσες, ανάμεσα τους και τα ελληνικά. με το που εφαρμόζουμε τις φωνητικές αξίες των συμβόλων της Β προκύπτει μια γλώσσα που μας φαίνεται εντελώς άγνωστη είναι όμως έτσι,  Μήπως αυτό προκύπτει γιατί είναι ένα είδος γραφής της ελληνικής με συντομέυσεις.  Από την  άνωθεν ερευνά όπως και από την ερευνά μου στην λαμνιακή και στην  ετεοκρητική  πιστεύω πως οι γραφές αυτές είναι ένα είδος γραφής με συντομέυσεις  μέρος των λέξεων, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην είναι εύκολη η απόδοση των επιγραφών. Με λίγα λόγια τα συλλαβογράμματα στην γραμμική α  αποτελούν μέρος των λέξεων. Οι λέξεις στην γραμμική α είναι συντομέυσεις αν και μας δίνονται και ολόκληρες σε κάποιες επιγραφές όπως τις πρόφεραν στην μινωική εποχή πχ αροτε (αγρόται βλέπουμε πινάκα με λέξεις) στην έρευνα αυτή έχω ένα παράδειγμα από τις λέξεις που σχηματίζονται αν και είναι πολλά έχω επιλέξει ένα παράδειγμα τουλάχιστον.

Αποδόσεις & Συγγραφέας Κειμένου: Μιχαλόπουλος Νικόλαος

Συμβουλευτική υποστήριξη: Κωνσταντίνος Σιδέρης, Αρχαιολόγος

Συμβουλευτική υποστήριξη στην δομή: Κρασανάκης Αδαμάντιος, πρώην διευθυντής του Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

ΠΗΓΕΣ:

https://sigla.phis.me/index.html  της Δρ. Ester Salgarella