Μενού Κλείσιμο
Θλίψη-πόνος

Άχθος αρούρης.
Βάρος της γης , άχρηστος (η φράση αρχικά αφορούσε τον Αχιλλέα).
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής

Πόνου μεταλλαχθέντος, πόνοι γλυκείς.
Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Λύπης ιατρός εστίν ανθρώποις λόγος.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Παύροι εν πόνω πιστοί.
Λίγοι μένουν πιστοί την ώρα του πόνου.
Πίνδαρος, 522-438 π.Χ., Αρχαίος λυρικός ποιητής