Μενού Κλείσιμο
Σιγουριά

Ο αν μη ίδης, μη λέγε. Ειδώς σιγά.
Μη μιλάς για ό,τι δεν ξέρεις. Και όταν μάθεις, σιώπα.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

Περί ουδέν των ανθρωπίνων έργων υπάρχει βεβαιότης.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Η μεσότης εν πάσιν ασφαλέστερον.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής