Μενού Κλείσιμο
Ψυχική διάθεση

Έκαστος εν αυτώ τα της ευθυμίας και
δυσθυμίας έχει ταμιεία.

Ο καθένας έχει μέσα του τα δικά του αποθέματα ευθυμίας και δυσθυμίας.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός