Μενού Κλείσιμο
Ευγνωμοσύνη

Ευποιίας ης έτυχες, μνημόνευε.
Να μνημονεύεις τις ευεργεσίες που έχεις λάβει.
Κλεόβουλος ο Ρόδιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδος

Δόσις ολίγη τε φίλη τε.
Προσφορά μικρή αλλά εγκάρδια (ή καλοδεχούμενη).
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής

Μάλλον φιλούσιν οι ποιήσαντες ευ τους παθόντας ή οι παθόντες ευ τους ποιήσαντας.
Περισσότερο αγαπούν οι ευεργέτες τους ευεργετούμενους παρά οι ευεργετούμενοι τους ευεργέτες.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Ευ λέγειν τον ευ λέγοντα και ευ ποιείν τον ευ ποιούντα.
Πρέπει κανείς να επαινεί αυτούς που τον επαινούν και να ευεργετεί αυτούς που τον ευεργετούν.
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος.
Καλλίμαχος, 310-240 π.Χ., Αλεξανδρινός ποιητής & Επιγραμματοποιός

Λαβών απόδος άνθρωπε και λήψη πάλιν.
Να ανταποδίνεις αυτό που παίρνεις, και θα ξαναπάρεις.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Μετά την δόσιν τάχιστα γηράσκει χάρις.
Μετά τη δωρεά, η χάρη ξεχνιέται πολύ γρήγορα.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής