Μενού Κλείσιμο
Ενόχληση

Ξίφος τιτρώσκει σώμα, τον δε νουν λόγος.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Ποίον σε έπος φύγεν έρκος οδόντων;
Τι λόγος ξέφυγε από την οδοντοστοιχία σου (Ο Δίας αντιδρώντας στην κατηγορία της Αθηνάς ότι εγκατέλειψε τον Οδυσσέα).
Όμηρος, 800-750 π.Χ., Ποιητής