Μενού Κλείσιμο
Απειλή

Μη απειλείν ουδενί. Γυναικώδες γαρ.
Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

Αι μεν βρονταί τους παίδας, αι δε απειλαί τους άφρονας καταπλήττουσι.
Οι μεν βροντές τρομάζουν τα παιδιά και οι απειλές τους ανόητους.
Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

Διογένης ερωτηθείς τι των θηρίων κάκιστα δάκνει έφη: των μεν αγρίων συκοφάντης, των δε ημέρων κόλαξ.
Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος