Μενού Κλείσιμο
Υποτέλεια

Δεσπότης δούλου δείται και δούλος δεσπότου.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Γην και ύδωρ.
(Το δείγμα υποτέλειας που ζήτησαν οι Πέρσες πρέσβεις από τη Σπάρτη και τους έριξαν στο πηγάδι)
Ηρόδοτος, 480-420 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος

Ου τοις άρχειν βουλομένοις μέμφομαι, αλλά τοις υπακούειν ετοιμοτέροις ούσιν.
Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

Ένιοι, πόλεων μεν δεσπόζουσι, γυναιξί δε δουλεύουσι.
Κάποιοι κυβερνούν πόλεις αλλά είναι δούλοι γυναικών.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Οι βάρβαροι δουλικώτεροι τα ήθη φύσει των Ελλήνων.
Οι βάρβαροι είναι εκ φύσεως πιο δουλοπρεπείς από τους Έλληνες.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Νόμω και άρχοντι και τω σοφωτέρω είκειν κόσμιον.
Στο νόμο, στον άρχοντα και στον σοφό είναι σωστό να υποχωρεί κανείς.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
 
Ου δει ένεκα του κινδύνου πράττειν τι ανελεύθερον.
Δεν πρέπει λόγω [επικείμενου] κινδύνου να κάνει κανείς κάτι δουλοπρεπές (να υποκύπτει).
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος