Μενού Κλείσιμο
Υλικά αγαθά

Ουδείς φίλος ώ πολλοί φίλοι.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Βραδέως μεν φίλος γίγνου, γενόμενος δε, πειρώ διαμένειν.
Μη βιάζεσαι να γίνεις φίλος, αλλά όταν γίνεις, προσπάθησε να παραμείνεις.
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Επί δείπνα των φίλων βραδέως πορεύου, επί δε τας ατυχίας ταχέως.
Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

Φιλία εστί μία ψυχή εν δυσί σώμασιν ενοικουμένη.
Η φιλία [ή η αγάπη] είναι μια ψυχή που κατοικεί σε δυο σώματα.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος