Μενού Κλείσιμο
Χρήμα-πλουτισμός

Μη πλούτει κακώς.
Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

Χαλεπώτερον το φυλάττειν του κτήσασθαι.
Πιο δύσκολα να κρατάς παρά να αποκτάς.
Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Λάμπις ο ναύκληρος ερωτηθείς πώς εκτήσατο τον πλούτον: «Ου χαλεπώς», έφη, «τον μέγαν. Το δε βραχύν επιπόνως».
Ιωάννης Στοβαίος, 5ος μ.Χ αιών, Έλληνας συλλέκτης γνωμικών

Τα χρήματα τοις πλουσίοις η τύχη ου δεδώρηται, αλλά δεδάνικεν.
Βίων ο Βορυσθενίτης, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος κυνικός φιλόσοφος

Αι μεν ποδήρεις εσθήτες τα σώματα, αι δε υπέρμετροι περιουσίαι τας ψυχάς εμποδίζουσιν.
Τα μακριά ενδύματα τα σώματα και οι υπέρμετρες περιουσίες τις ψυχές εμποδίζουν.
Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος

Όνους σύρματ’ αν ελέσθαι ή χρυσόν.
Τα γαϊδούρια προτιμούν τα τρώνε σκουπίδια παρά χρυσό.
Ηράκλειτος, 544-484 π.Χ., Ίων φιλόσοφος

Τον κόρον υπό του πλούτου γεννάσθαι, την δε ύβριν υπό του κόρου.
Ο πλούτος φέρνει τον κορεσμό και ο κορεσμός την «ύβριν».
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

Σκαιόν το πλουτείν κ’ άλλο μηδέν ειδέναι.
Είναι φοβερό να πλουτίζεις και να μην ξέρεις τίποτε άλλο.
Ευριπίδης, 480-406 π.Χ., Αρχαίος τραγικός

Βουλόμεθα πλουτείν πάντες αλλ’ ου δυνάμεθα.
Όλοι θέλουμε να βγάλουμε λεφτά, αλλά δεν μπορούμε.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ανήρ δίκαιος πλούτον ουκ έχει ποτέ.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Τίκτει γαρ κόρος ύβριν, όταν πολύς όλβος έπηται ανθρώποισιν όσοις μη νόος άρτιος ή.
Η χόρταση γεννά την ύβριν, όταν πολλά πέσουν πλούτη, σε ανθρώπους που δεν έχουνε το νου τους μετρημένον.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

Οκκ’ αργύριον ή πάντα θει κηλαύνεται.
Όταν υπάρχουν λεφτά όλα πάνε καλά.
Αρχαιοελληνική Παροιμία

Ουδέποτε απορία χρημάτων εγέννησεν ασωτίαν.
Η έλλειψη χρημάτων ποτέ δεν προκάλεσε την σπατάλη και την ασωτία.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Τας ουσίας αι μικραί δαπάναι δαπανώσι.
Τις περιουσίες οι μικρές δαπάνες τις εξαφανίζουν.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Πολλά και ανόσια περί το των πολλών νόμισμα γέγονε.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Έστιν ο πόλεμος ουχ όπλων το πλέον, αλλά δαπάνης.
Το πλεονέκτημα στον πόλεμο δεν το δίνουν τα όπλα αλλά τα χρήματα που δαπανώνται.
Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

Τι εστί πλούτος; Θησαυρός κακών, εφόδιον ατυχημάτων, χορηγία πονηρίας.
Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

Πλούτος ασθενής άγκυρα.
Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Δόξα και πλούτος άνευ συνέσεως ουκ ασφαλή κτήματα.
Δημόκριτος, 470-370 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Όλως το πλουτείν εστιν εν τω χρήσθαι και ουχί εν τω κεκτήσθαι.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Ανοήτου ευδαίμονος ήθος πλούτου εστί.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος