Μενού Κλείσιμο
Βοήθεια

Ατυχούντι συνάχθου.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

Φορτίον μη συγκαθαιρείν, αλλά συνανατιθέναι τοις βαστάζουσι.
Μη βοηθάς να αφήσουν κάτω το φορτίο, αλλά βοήθα να το κουβαλήσουν.
Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Απορίαν γαρ δει βοηθείν, ουκ αργίαν εφοδιάζειν.
Πρέπει να βοηθούμε τους φτωχούς, όχι να ενισχύουμε τους αέργους.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

Ένθα χειρών χρεία έστιν, η δια λόγων βοήθεια ουδέν λυσιτελεί.
Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός

Επί δείπνα των φίλων βραδέως πορεύου, επί δε τας ατυχίας ταχέως.
Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

Δει φίλοις και τοις οικείοις βοηθείν άχρι του μη επιορκείν.
Πρέπει να βοηθούμε τους φίλους και τους δικούς μας μέχρι το σημείο που να μη γίνουμε επίορκοι.
Λυκούργος, Νομοθέτης της Σπάρτης