Μενού Κλείσιμο
Σκληρότητα

Βροτοίς πέφυκε τον πεσόντα λακτίσαι.
Είναι στην ανθρώπινη φύση να κλωτσάνε αυτόν που έχει ξεπέσει.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής