Μενού Κλείσιμο
Ρίσκο

Πονούντων καί κινδυνευόντων τά καλά
καί μεγάλα έργα.
Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.