Μενού Κλείσιμο
Προσπάθεια

Τα αγαθά κόποις κτώνται.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Αρχή ήμισυ παντός.
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Μάταιον εστί παρά θεών αιτείσθαι ά τις εαυτώ χορηγήσαι ικανός εστί.
Είναι μάταιο να ζητάς από τους θεούς αυτά που μπορείς να αποκτήσεις μόνος σου.
Επίκουρος, 341-270 π.Χ., Αρχαίος φιλόσοφος

Πέτρην κοιλαίνει ρανίς ύδατος ενδελεχείη.
Μια επίμονη σταγόνα νερού ανοίγει τρύπα σε πέτρα.
Χορίλος, Επικός ποιητής

Πάντ’ εστίν εξευρείν, αν μη τον πόνον φεύγη τις.
Όλα γίνονται, αν δεν αποφεύγει κανείς να κοπιάσει.
Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Δημοσθένης ερωτηθείς «πώς της ρητορικής περιγένου»; «Πλέον», έφη, «έλαιον οίνου δαπανήσας».
Δημοσθένης, 384-322 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας

Αρετής προπάροιθε ιδρώτα θεοί αθάνατοι θήκαν.
Μπροστά από την αρετή οι αθάνατοι θεοί έβαλαν τον ιδρώτα.
Ησίοδος, 7ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Πονούντων καί κινδυνευόντων τά καλά καί μεγάλα έργα.
Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

Όθι τις αλγεί, τόθι και την χείραν φέρει.
Όπου πονάει κανείς, εκεί φέρνει και το χέρι του.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Τα μεν ράδια τους αμελούντας φεύγει, τα δε χαλεπά ταις επιμελείαις αλίσκεται.
Σε αυτούς που είναι αμελείς και τα πιο εύκολα ξεφεύγουν, ενώ τα δύσκολα πετυχαίνονται με συστηματική προσπάθεια.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Οι πολλά βάλλοντες επιτυγχάνουσι πολλάκις.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Αλωτά γίγνεται επιμελεία και πόνω άπαντα.
Όλα μπορεί να τα κατακτήσει κανείς με σκληρή δουλειά και επιμέλεια.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής