Μενού Κλείσιμο
Προδοσία

Ο μεν δειλός της πατρίδος, ο δε φιλόδοξος
της πατρώας ουσίας εστί προδότης.

Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος