Μενού Κλείσιμο
Πράξη

Έργω κ’ ουκέτι μύθω.
Με έργα και όχι με λόγια.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής

Νόει το πραττόμενον.
Να έχεις συναίσθηση των πράξεών σου.
Βίας ο Πριηνεύς, 625-540 π.Χ., Εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδος

Ο μέλλεις πράττειν μη πρόλεγε, αποτυχών γαρ γελασθήση.
Μην προλέγεις αυτό που πρόκειται να κάνεις, γιατί αν αποτύχεις θα σε κοροϊδέψουν.
Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

Δίκαια γαρ λέγοντες πολλοί άδικα ποιούσι, δίκαια δεπραττόντων ουδείς άδικος είη.

Πολλοί άνθρωποι ενώ μιλούν δίκαια, κάνουν αδικίες. Κανένας όμως απ’όσους κάνουν τα δίκαια μπορεί να είναι άδικος.
Ξενοφών, 430-355 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Ου γαρ το ειπείν καλώς καλόν, αλλά τω ειπόντι δράσας τα ειρημένα.
Το καλό δεν είναι τα λες καλά, αλλά [το καλό είναι] αυτός που τα λέει να κάνει αυτά που λέει.
Ζήνων, Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Τέλος πάσης ενεργείας εστί το κατά την έξιν.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Πράττε αμεταμέλητα.
Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών