Μενού Κλείσιμο
Ορμητικότητα

Ορμώμενον μηδαμώς αντισπάσης.
Δεν μπορείς να σταματήσεις με τίποτα αυτόν που κινείται με ορμητικότητα.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής