Μενού Κλείσιμο
Κλοπή

Οι μεγάλοι κλέπται από το μικρόν απάγουσι.
Οι μεγάλοι κλέφτες αρπάζουν και τα μικρά.
Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος