Μενού Κλείσιμο
Κέρδος

Από καταδυομένης νηός ό,τι αν λάβης κέρδος.
Από πλοίο που βουλιάζει, ό,τι αρπάξεις κέρδος είναι.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Κέρδος αισχρόν βαρύ κειμήλιον.
Περίανδρος, 668-584 π.Χ., Τύραννος της Κορίνθου και εκ των 7 σοφών

Άπληστον το δια παντός κέρδος.
Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ .Ελλάδας

Κέρδει κέρδος άλλο τίκτεται.
Με το κέρδος άλλο κέρδος γεννιέται.
Αισχύλος, 525-456 π.Χ., Αρχαίος τραγικός ποιητής