Μενού Κλείσιμο
Καθήκον

Τα καθήκοντα ταις σχέσεσι προσμετρείται.
Τα καθήκοντα εξαρτώνται από τις σχέσεις.
Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

Πη παρέβην; Τι δ’ έρεξα;Τι δε μοι δέον ουκ ετελέσθη;
Πού παρέβην; Τι έκανα; Τι από αυτά που έπρεπε να κάνω δεν έγινε;
Ερώτημα των Πυθαγορείων