Μενού Κλείσιμο
Γέλιο-χαμόγελο

Γελά ο μωρός καν τι μη γελοίον ή.
Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

Γέλως άκαιρος εν βροτοίς δεινόν κακόν.
Το άκαιρο γέλιο είναι μεγάλο κακό για τους θνητούς.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Ένθα χειρών χρεία έστιν, η δια λόγων βοήθεια ουδέν λυσιτελεί.
Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός

Ατυχούντι συνάχθου.
Σόλων, 630-560 π.Χ., Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος

Γέλως άκαιρος κλαυμάτων παραίτιος.
Το γέλιο σε ακατάλληλη στιγμή, γίνεται αιτία για κλάματα.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής

Γέλως μη πολύς έστω, μηδέ επί πολλοίς, μηδέ ανειμένος.
Να μη γελάς πολύ, ούτε με πολλά πράγματα, ούτε υπερβολικά.
Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος