Μενού Κλείσιμο
Φυγή

Ανήρ ο φεύγων και πάλι μαχήσεται.
Αυτός που αποφεύγει τη μάχη στο τέλος θα τη δώσει.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής