Μενού Κλείσιμο
Εμπαιγμός

Τω δυστυχούντι μη επιγέλα.
Χίλων ο Λακεδαιμόνιος, 6ος π.Χ. αιών, Εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

Ατυχίαν μη ονειδίζειν, νέμεσιν αιδούμενον.
Την ατυχία [του άλλου] μην την κοροϊδεύεις, φοβούμενος τη θεία δίκη.
Πιττακός ο Μυτιληναίος, 650-570 π.Χ., εκ των 7 σοφών της Αρχ. Ελλάδας

Μη λοιδόρει γυναίκα μηδέ νουθέτει.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής