Μενού Κλείσιμο
Δράση

Λίθος κυλινδόμενος το φύκος ου ποιεί.
Πέτρα που κυλάει, δεν χορταριάζει.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Αμ’ έπος, αμ’ έργον.
Ηρόδοτος, 480-420 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστοριογράφος

Συν Αθηνά και χείρα κίνει.
Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός

Βουλεύου μεν βραδέως, εκτελεί δε ταχέως τα δόξαντα.
Να σχεδιάζεις χωρίς βιασύνης, αλλά να εκτελείς γρήγορα (το ίδιο αναφέρεται και στον Ηρόδοτο, σαν συμβουλή του Αρταβάνου προς τον Ξέρξη).
Ισοκράτης, 436-338 π.Χ., Αθηναίος ρήτορας