Μενού Κλείσιμο
Δικαιολογίες

Όμφακες εισίν.
Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός

Το δε σώφρον του ανάνδρου πρόσχημα.
Η σύνεση είναι το πρόσχημα του άνανδρου.
Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

Προφάσεως δείται μόνον η πονηρία.
Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Αρετής ελπίς ο θεός εστιν, ου δειλίας πρόφασις.
Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ., Αρχαίος Έλληνας ιστορικός