Μενού Κλείσιμο
Αχρειότητα

Φύσιν πονηρά μεταβαλείν ου ράδιον.
Δεν είναι εύκολο να αλλάξει ένας πονηρός.
Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ., Αρχαίος Έλληνας ποιητής