Μενού Κλείσιμο
Ανοχή

Ανέχου και απέχου.
Να έχεις υπομονή και εγκράτεια.
Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος

Ο σιωπών συναινεί.
Αρχαιοελληνική παροιμία

Μη ζήτει τα γενόμενα γίνεσθαι ως θέλεις, αλλά θέλε γίνεσθαι τα γινόμενα ως γίνεται και ευροήσεις.
Επίκτητος, 50 μ.Χ.-120 μ.Χ, Στωικός φιλόσοφος